Thesis ID: CBB678652260

Evreni̇n Sonu: Kelam Ilmi̇ ve Modern Bi̇li̇m Açisindan Bi̇r Karşilaştirma (2023)

unapi

İnanan bir kişinin inancı ile yaşantısı arasında bağ kurması ve bütüncül bir düşünce dünyasına sahip olabilmesi için ihtiyaç duyduğu teoriler İslami ilimler arasında kelam ilmi tarafından üretilir. Öyleyse kelamın iman esaslarını temellendiren akli deliller üretmesi ve disiplinler arası bağlar kuran çalışmalar yürütmesi elzemdir. Bu çalışmada, din-bilim ilişkisi noktasında kelam ilminin evrenin sonuna yönelik teorilerinin gölgede kaldığı tespit edilerek hem bu teorileri ortaya çıkarmak hem de bunları modern bilimin teorileri ile karşılaştırarak olası güncelleştirme çabalarına katkı sunmak amaçlandı. Yürütülen araştırmalar sonucunda kelam ilminin erken ve klasik dönemlerinde evreni başlangıç, işleyiş ve son itibariyle kuşatan bütüncül teorilerin mütekellimler tarafından ele alındığı anlaşıldı. Mütekellimlerin evrenin sonuna yönelik teorilerinin hem akla hem de naslara dayandığı, ayrıca evrenin mutlak bir sona ulaşacağını savunan kelamcıların yanında beklenen sonun evrenin kendi içinde geçireceği kozmik bir dönüşüm şeklinde vuku bulacağını savunanların da olduğu görüldü. Modern bilim kanadında da kütleçekim yasası gibi doğa yasalarının keşfi ile evreni kuşatan teorilerin üretilmeye başlandığı, kırmızıya kaymanın ve kozmik arka plan ışınımının keşfinden sonrasında genişleyen bir evren tasavvurunun kesinleştiği ve bu bilgiler ışığında evrenin sonluluğunu savunan Büyük Yırtılma, Büyük Donma, Büyük Çöküş ve Vakum Bozunması teorilerinin oluşturulduğu tespit edildi. Kelam ilmi ve modern bilimin evrenin sonuna yönelik teorileri arasında ilginç ortaklıklar tespit edilmekle beraber bilinmelidir ki ne modern bilimin ne de kelamcıların mutlak ve tek bir teorisi yoktur, benzerlikler kişiler ve teoriler arasındadır. Yine de evrenin sonuna yönelik arayışların tarih boyunca sürdürülmüş olması ve esasında benzer düşüncelerin farklı kavram ve yöntemlerle tekrar tekrar ele alınması konunun insanlığın ortak bir problemi olduğunun net bir göstergesidir. Bu konuda kelam ilminin de güncel teorilere sahip olması görmezden gelinmesi mümkün olmayan bir ihtiyaçtır. Bu tezin ileride gerçekleştirilecek daha geniş çalışmalara öncü olması umulur. Alternate abstract: Theories needed by one to relate one’s faith and life, and to have a wholistic world of thought are produced by ‘ılm al-kalām among other Islamic sciences. Thus, it is necessary for kalām to generate rational evidence grounding the fundamentals of faith and to conduct interdisciplinary studies. In this work, it is intended both to reveal the theories of kalām related to the end of the universe by identifying them as they are kept in the background in the sense of religion-science relationship, and to contribute to the possible attempts of renovation by comparing these theories with those of modern science. As a result of the conducted research, it is discerned that, in the early and classical periods of ‘ılm al-kalām, the wholistic theories covering the universe in terms of its beginning, functioning, and the end are discussed by theologians. It is realised that theologians’ theories about the end of the universe are based on both reason and revelation, and that, beside those theologians who hold the view that the universe will reach an absolute end, there are other theologians who defend that the foregone end of the universe occurs as a cosmic transformation taking place within the universe. On the side of modern science, it is unveiled that the theories covering the universe become to be produced through discoveries of laws of nature, e.g., the law of gravitation, and that, after the discovery of red shift and cosmic microwave background radiation, the concept of widening universe is set in concrete and, in the light of this information, theories of Big Rip, Big Freeze, Big Crunch, and Big Slurp, which defend the finitude of the universe, are constructed. Although there are weird commonalities to be found among the theories of kalām and those of modern science which are concerned with end of the universe, it should be kept in mind that neither ‘ılm al-kalām nor modern science has an absolute and unique theory; rather, similarities are among the theorists and theories. Nevertheless, maintaining searching for end of the universe throughout the history and discussing fundamentally similar thoughts through different notions and methods again and again are a clear manifestation of that this subject is the common problem of humanity. Kalām’s possession of contemporary theories about the end of the universe is an unignorable need. It is hoped that this thesis will be the precursor of enwidened research which is supposed to be conducted in the future.

...More
Citation URI
data.isiscb.org/p/isis/citation/CBB678652260

This citation is part of the Isis database.

Similar Citations

Chapter Aris, Marc-Aeilko; (2008)
Das Sein der Dauer und die Ordnung der Zeit: Nikolaus von Kues über den Jüngsten Tag und die Tage zuvor (/p/isis/citation/CBB000952995/) unapi

Article Daniel D. De Haan; (2016)
Where Does Avicenna Demonstrate the Existence of God? (/p/isis/citation/CBB226556240/) unapi

Thesis Acar, Rahim; (2002)
Creation: A Comparative Study between Avicenna's and Aquinas' Positions (/p/isis/citation/CBB001562516/) unapi

Book Edson, Evelyn; Savage-Smith, Emilie; (2004)
Medieval Views of the Cosmos (/p/isis/citation/CBB000501459/) unapi

Book Zorzi, Francesco; Campanini, Saverio; (2010)
L'armonia del mondo (/p/isis/citation/CBB001210711/) unapi

Book Saverio Ricci; (2018)
Campanella. Apocalisse e governo universale (/p/isis/citation/CBB821635845/) unapi

Book Walton, John H.; (2009)
The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate (/p/isis/citation/CBB001200893/) unapi

Article Fabbri, Natacha; (2016)
Miseria e nobiltà: l’ascesa temeraria della Terra in cielo (/p/isis/citation/CBB859797820/) unapi

Book Lowell Gustafson; Barry Rodrigue; David Blanks; (2022)
Science, Religion and Deep Time (/p/isis/citation/CBB378495388/) unapi

Book Behe, Michael J.; Dembski, William A.; Meyer, Stephen C.; (2000)
Science and Evidence for Design in the Universe (/p/isis/citation/CBB000102351/) unapi

Article Schaffer, Simon; (2014)
Swedenborg's Lunars (/p/isis/citation/CBB001320980/) unapi

Article Clelia Vittoria Crialesi; (2016)
Le opere dei sei giorni: artimetica ed esegesi secundum physicam in Teodorico di Chartres (/p/isis/citation/CBB753678029/) unapi

Article Bussey, Peter J.; (2013)
God as First Cause---A Review of the Kalam Argument (/p/isis/citation/CBB001200885/) unapi

Book Cervantes, Fernando; Redden, Andrew; (2013)
Angels, Demons, and the New World (/p/isis/citation/CBB001202069/) unapi

Article Grünbaum, A.; (2000)
A new critique of theological interpretations of physical cosmology (/p/isis/citation/CBB000110890/) unapi

Authors & Contributors
Acar, Rahim
Aris, Marc-Aeilko
Behe, Michael
Bussey, Peter J.
Campanini, Saverio
Cervantes, Fernando
Journals
Almagest
Annals of Science: The History of Science and Technology
Arabic Sciences and Philosophy
British Journal for the Philosophy of Science
Galilæana: Journal of Galilean Studies
Physis: Rivista Internazionale di Storia della Scienza
Publishers
Harvard University
Taylor & Francis
Cambridge University Press
Bodleian Library
Bompiani
Brepols Publishers
Concepts
Science and religion
Theology
Cosmology
Astronomy
Philosophy
Natural philosophy
People
Avicenna
Thomas Aquinas, Saint
Abélard, Pierre
Albertus Magnus
Anselm, Saint, Archbishop of Canterbury
Campanella, Tommaso
Time Periods
Medieval
17th century
15th century
16th century
Renaissance
13th century
Places
Italy
Europe
Spain
Sweden
Americas
Padua (Italy)
Institutions
Jesuits (Society of Jesus)
Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment