Article ID: CBB869978764

Międzynarodowa konferencja naukowa „ Intellectuals and the First World War: Central European Perspective ” / International conference “ Intellectuals and the First World War: Central European Perspective ” (2017)

unapi

Konferencja pt. „Intellectuals and the First World War: Central European Perspective”, zorganizowana w dniach 20–22 X 2016 r. w Krakowie, była doskonałą okazją do dyskusji nad fenomenem konfliktu z lat 1914–1918 i jego wpływem na życie przedstawicieli inteligencji oraz twórców kultury. Wojna przerwała niejedne znaczące badania naukowe oraz prace nad dziełami sztuki – wielu intelektualistów zginęło bowiem na frontach jako żołnierze, czy też cywilne ofiary. Z drugiej strony wojna była dla wielu z nich okazją do zaistnienia, m.in. w służbie propagandy wojskowej, i przekierowania swojej profesjonalnej kariery w innym kierunku. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Historii UJ, przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków – Urzędu Miasta Krakowa. Konferencja zgromadziła prawie 30 prelegentów z krajów Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. “Intellectuals and the First World War: Central European Perspective”, a conference organized on October 20–22, 2016 in Kraków, was a perfect opportunity to discuss the phenomenon of the 1914–1918 conflict and its impact on the lives of intellectuals and the creators of culture. Many important scientific studies or cultural activities were interrupted by the war as a result of the conscription of the intellectuals and their death either on the WW1 fronts or as civilian victims. On the other hand, the war was also an opportunity for many to redirect professional careers in new directions e.g. in the service of military propaganda. The conference was organized by the Institute of History of the Jagiellonian University with the financial support of the Kraków City Council – City of Kraków. The conference brought together nearly 30 speakers from the European Union and the United States of America.

...More
Citation URI
http://data.isiscb.org/isis/citation/CBB869978764/

Similar Citations

Book Laurent Mazliak; Rossana Tazzioli; (2021)
Mathematical Communities in the Reconstruction After the Great War 1918–1928: Trajectories and Institutions (/isis/citation/CBB875170225/) unapi

Chapter Joanna Sondel-Cedarmas; (2020)
L'attività socio-politica dei docenti dell'Università Jagellonica durante la Prima guerra mondiale (/isis/citation/CBB436628631/) unapi

Article Maria Pawłowska; (2018)
Physicists in Cracow – on the 70th anniversary of the First International Cosmic Rays Conference (/isis/citation/CBB595694318/) unapi

Book Jean Clair; (2018)
Freud: Du regard à l'écoute (/isis/citation/CBB516323128/) unapi

Book Segrè, Gino; (2007)
Faust in Copenhagen: A Struggle for the Soul of Physics (/isis/citation/CBB000800093/) unapi

Article Browman, David L.; (2011)
Spying by American Archaeologists in World War I (/isis/citation/CBB001210567/) unapi

Article Fangerau, Heiner; (2007)
Biology and War---American Biology and International Science (/isis/citation/CBB000931559/) unapi

Article Kent, Deborah; (2012)
Alice Bache Gould: Mathematician in Search of War Work, 1918 (/isis/citation/CBB001210327/) unapi

Chapter Thomas Archibald; Della Dumbaugh; Deborah Kent; (2014)
A Mobilized Community: Mathematicians in the United States during the First World War (/isis/citation/CBB097098227/) unapi

Chapter Ettore Calzolari; Renata Galzio; (2021)
Gli ufficiali medici della Croce Rossa Italiana caduti per fatto d'armi nel corso della Grande Guerra 1915-1918 (/isis/citation/CBB702234157/) unapi

Chapter Fabio Fabbricatore; (2021)
I mezzi di trasporto della Croce Rossa Italiana nella Grande Guerra (/isis/citation/CBB522756685/) unapi

Book Diego Leoni; (2015)
La guerra verticale. Uomini, animali e macchine sul fronte di montagna 1915-1918 (/isis/citation/CBB775216509/) unapi

Chapter Riccardo Romeo Jasinski; (2021)
L'assistenza spirituale nella Croce Rossa Italiana nel corso della Grande Guerra (/isis/citation/CBB830049775/) unapi

Article Linton, Derek S.; (2010)
“War Dysentery” and the Limitations of German Military Hygiene during World War I (/isis/citation/CBB001034203/) unapi

Article Kikuchi, Yoshiyuki; (2011)
World War I, International Participation and Reorganisation of the Japanese Chemical Community (/isis/citation/CBB001034734/) unapi

Authors & Contributors
Kent, Deborah Anne
Bourne, Jennie A.
Twidale, C. Rowland
Segrè, Gino
Fangerau, Heiner
Linton, Derek S.
Journals
Earth Sciences History: Journal of the History of the Earth Sciences Society
History and Philosophy of the Life Sciences
Bulletin of the History of Medicine
Ambix: Journal of the Society for the History of Alchemy and Chemistry
British Society for the History of Mathematics Bulletin
Bulletin of the History of Archaeology
Publishers
Franco Angeli
Viking
Gallimard
University of Toronto
Einaudi
Firenze University Press
Concepts
World War I
Science and war; science and the military
Medicine
Congresses, conferences, and meetings
Medicine and the military; medicine in war
Mathematics
People
Loeb, Jacques
Gould, Alice Bache
Tillmanns, Heinrich
Freud, Sigmund
Time Periods
20th century, early
19th century
20th century
Places
Italy
United States
Germany
France
Cracow (Poland)
Australia
Institutions
Red Cross Societies
British Association for the Advancement of Science
Niels Bohr Institutet, Copenhagen
International Research Council
Uniwersytet Jagielloński (Cracow)
Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment