Article ID: CBB775876233

Bartomeu de Tresbens, físic i astròleg del Rei Pere el Ceremoniós i l’infant Joan: entre el servei a la corona i al municipi (2018)

unapi

Bartomeu de Tresbens fou un metge, astròleg i filòsof al servei de dos reis de la Corona d’Aragó, Pere IV el Cerimoniós i el seu fill, el duc Joan, futur Joan I el Caçador, entre els anys 1360 i 1375, aproximadament. La seua important obra de contingut astrològic a penes ha estat estudiada, si n’exceptuem el Llibre de les nativitats. De la mateixa manera, la major part de la seua biografia ens és desconeguda. Conservem documents, correspondència fonamentalment, de la seua relació amb la monarquia, però també altres registres que el relacionen amb els municipis de Barcelona i Cervera. Molt particularment, en aquest segon cas, Tresbens va estar temptat per les autoritats municipals per fer de metge i possiblement de mestre. Aquest estudi fa un repàs a la seua biografia però se centra particularment en les negociacions del metge amb Cervera. Una estratègia amb la qual Tresbens sembla que volia assegurar un lloc on passar la resta dels seus dies i amb un sou desmesurat.

...More
Citation URI
https://data.isiscb.org/isis/citation/CBB775876233/

Similar Citations

Book Ryan, Michael A.; (2011)
A Kingdom of Stargazers: Astrology and Authority in the Late Medieval Crown of Aragon (/isis/citation/CBB001221189/)

Book Graziella Federici Vescovini; (2020)
Pietro d'Abano tra storia e leggenda (/isis/citation/CBB011405949/)

Book Gregorio Piaia; (2020)
Pietro d'Abano: Filosofo, medico e astrologo europeo (/isis/citation/CBB732810929/)

Book Mentgen, Gerd; (2005)
Astrologie und Öffentlichkeit im Mittelalter (/isis/citation/CBB000774184/)

Thesis Hayton, Darin; (2004)
Astrologers and Astrology in Vienna during the Era of Emperor Maximilian I(1493--1519) (/isis/citation/CBB001562097/)

Book Marshall, Peter H.; (2006)
The Magic Circle of Rudolf II: Alchemy and Astrology in Renaissance Prague (/isis/citation/CBB000773352/)

Article Fernández Doctor, Asunción; Arcarazo García, Luis A.; (2002)
Asistencia rural en los siglos XVII y XVIII: Los tipos de “conducción” de los profesionales sanitarios en Aragón (/isis/citation/CBB000350179/)

Article Shlomo Sela; (2017)
Gersonides' Astrology and Abraham Ibn Ezra (/isis/citation/CBB167392624/)

Chapter Yannick Bruneton; (2013)
Astrologues et devins du Koryŏ (918-1392) : une analyse de l’histoire officielle (/isis/citation/CBB556808011/)

Article Mozaffari, S. Mohammad; (2013)
The Effect of Astrological Opinions on Society: A Preliminary View (/isis/citation/CBB001451051/)

Article Bernard R. Goldstein; José Chabás; (2023)
Joseph Ibn Waqār and the treatment of retrograde motion in the middle ages (/isis/citation/CBB458115218/)

Article Matthieu Husson; Marie-Madeleine Saby; (2019)
Le manuscrit Erfurt F. 377 et l’astronomie alphonsine parisienne (/isis/citation/CBB205085564/)

Article Ohashi, Yukio; (2008)
Introduction of Persian Astronomy into India (/isis/citation/CBB001510409/)

Thesis Anna Theresa Majeski; (2022)
Visualizing the Cosmos in Trecento Padua: From Giotto di Bondone to Giusto de' Menabuoi (/isis/citation/CBB863390852/)

Authors & Contributors
Hayton, Darin
Arcarazo García, Luis A.
Federici Vescovini, Graziella
Fernández Doctor, Asunción
Gluch, Sibylle
Goldstein, Bernard R.
Journals
Micrologus: Nature, Sciences and Medieval Societies
Aleph: Historical Studies in Science and Judaism
Archive for History of Exact Sciences
Centaurus: International Magazine of the History of Mathematics, Science, and Technology
Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam
Sudhoffs Archiv: Zeitschrift fuer Wissenschaftsgeschichte
Publishers
New York University
Cornell University Press
Franco Angeli
Hiersemann
Oxford University Press
Universidad de Zaragoza (Spain)
Concepts
Astrology
Court sponsored science
Astronomy
Medicine
Science and religion
Manuscripts
People
Petrus de Abano
Avicenna
Bylica, Martin
Levi Ben Gershon
Rudolf II, Holy Roman Emperor
Ibn Ezra, Abraham Ben Meir
Time Periods
14th century
Medieval
15th century
Renaissance
13th century
16th century
Places
Aragon (Spain)
France
Italy
Vienna (Austria)
India
Iran
Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment