Article ID: CBB738304020

Rola Funduszu im. dra Władysława Kretkowskiego w kształtowaniu krakowskiego ośrodka matematycznego / The Role of Dr. W. Kretkowski Fund in Shaping the Kraków Mathematical Centre (2016)

unapi

Głównym tematem artykułu jest przedstawienie znaczenia Funduszu im. dra Władysława Kretkowskiego dla rozwoju krakowskiej matematyki. Kretkowski był licencjatem paryskiej Sorbony (1867), doktorem matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1882), prywatnym docentem uniwersytetu oraz politechniki we Lwowie. Podarował matematykom z krakowskiego środowiska naukowego swój ogromny majątek. Z tych funduszy w latach 1911–1920 prowadzone były na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłady z najnowszych dziedzin matematyki oraz seminaria dla studentów. Przekazał także swoją bogatą bibliotekę do użytku członków seminarium matematycznego w Krakowie. W artykule zostały wymienione wszystkie wykłady opłacone z Funduszu im. doktora Kretkowskiego oraz wszyscy stypendyści (wraz z informacją o miejscu i czasie studiów). Przedstawiono w nim również stan księgozbioru „Biblioteki Kretkowskiego”, który obecnie jest własnością Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Artykuł zawiera też krótką biografię uczonego. / The main purpose of the article is to present the role of the Dr. Władysław Kretkowski Fund in the development of mathematics in Kraków. Kretkowski graduated in mathematics from Sorbonne (1867) and he received his PhD from the Jagiellonian University (1882). He was a private docent at the Polytechnic and University of Lvov. Kretkowski donated his huge fortune to mathematicians in Kraków. From 1911 to 1920 the Kretkowski Fund sponsored very modern mathematical lectures and seminars at the Jagiellonian University. Kretkowski also donated his extensive library for the use of the mathematical seminar in Kraków. This paper lists the lectures financed from the Kretkowski Fund as well as the research fellows of the Fund (with the time and place of studies). This is followed by a presentation of the state of the Kretkowski Library, now the property of the Institute of Mathematics of the Jagiellonian University. The article provides also a brief biography of Władysław Kretkowski (1840–1910).

...More
Citation URI
http://data.isiscb.org/isis/citation/CBB738304020/

Similar Citations

Article Bilinski, Piotr; (2009)
Studies on the History of the Secondary School and Grammar-School of St. Anna in Cracow (/isis/citation/CBB000932723/) unapi

Article Ingaliso, Luigi; (2011)
Mario Pieri's Address at the University of Catania (/isis/citation/CBB001036219/) unapi

Book Vanpaemel, G.; Derez, Mark; Tollebeek, Jo; (2012)
Album van een wetenschappelijke wereld: de Leuvense universiteit omstreeks 1900 (/isis/citation/CBB001510195/) unapi

Book Angela G. Ray; Paul Stob; (2018)
Thinking Together: Lecturing, Learning, and Difference in the Long Nineteenth Century (/isis/citation/CBB086840210/) unapi

Article Bilinski, P.; (2005)
Feliks Karol Koneczny---History of His Academic Career (/isis/citation/CBB000931615/) unapi

Article Stanisław Domoradzki; Małgorzata Stawiska; (2018)
Polish mathematicians and mathematics in World War I. Part I: Galicia (Austro-Hungarian Empire) (/isis/citation/CBB912775485/) unapi

Article Gavin Moodie; (2014)
Gutenberg’s Effects on Universities (/isis/citation/CBB795169064/) unapi

Book Ainley, Marianne Gosztonyi; Rayner-Canham, Geoffrey; Rayner-Canham, Marelene F.; (2012)
Creating Complicated Lives: Women and Science at English-Canadian Universities, 1880--1980 (/isis/citation/CBB001320099/) unapi

Book Alberto Mirandola; (2021)
Enrico Bernardi e il suo archivio (/isis/citation/CBB341481466/) unapi

Article John Aldrich; (2021)
Mathematical women in the British Isles 1878–1940: using the Davis archive (/isis/citation/CBB350249060/) unapi

Article Buhay, Diane N.; Miller, Randall F.; (2010)
The Natural History Society of New Brunswick Library: Supporting Geological Science (/isis/citation/CBB001031251/) unapi

Book Mechthild Koreuber; (2015)
Emmy Noether, die Noether-Schule und die moderne Algebra - | Mechthild Koreuber | Springer (/isis/citation/CBB818238242/) unapi

Article Launder, Brian; (2013)
Horace Lamb and the Circumstances of His Appointment at Owens College (/isis/citation/CBB001211980/) unapi

Article Michał Kokowski; (2020)
Spotkania Andrzeja Pelczara (1937–2010) z historią i filozofią nauki (/isis/citation/CBB930733326/) unapi

Article Bork, Kennard B.; (2003)
New Frontiers: The Evolution of William G. Tight from Geomorphologist to University President (/isis/citation/CBB000470480/) unapi

Authors & Contributors
Bork, Kennard B.
Tobies, Renate
Bilinski, P.
Przenioslo, M.
Bilinski, Piotr
Miller, Randall F.
Journals
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Earth Sciences History: Journal of the History of the Earth Sciences Society
Studia Historiae Scientiarum
Historia Mathematica
Journal of the History of Collections
Notes and Records: The Royal Society Journal of the History of Science
Publishers
E. Rauner Verlag
McGill-Queen's University Press
Lipsius
Pennsylvania State University Press
CLEUP
Springer Spektrum
Concepts
Universities and colleges
Biographies
Mathematics
Societies; institutions; academies
Libraries and archives
Science education and teaching
People
Koneczny, Feliks
Kuratowski, Kazimierz
Pieri, Mario
Cornu, Hortense Lacroix
Lamb, Horace
Ainley, Marianne (Marika) Gosztonyi
Time Periods
20th century, early
19th century
20th century
18th century
15th century
Modern
Places
Cracow (Poland)
Poland
Germany
Canada
Italy
England
Institutions
Uniwersytet Jagielloński (Cracow)
University of New Mexico
Uniwersytet Warszawski
Liceum sw. Anny w Krakowie
Louvain. Université
University of Padua
Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment