Article ID: CBB244615442

Marzenie, które nigdy nie umiera: ideały i realia kosmopolityzmu w nauce w latach 1870–1940 (2017)

unapi

Pół wieku przed pierwszą wojną światową coraz powszechniej zaczęły się pojawiać wspólne przedsięwzięcia naukowe. Ta tendencja, przejawiająca się w organizowaniu kongresów naukowych oraz próbach osiągnięcia porozumienia w sprawie jednostek fizycznych i systemów nomenklatury naukowej, miała istotne konsekwencje. Jedną z nich był lęk przed przeładowaniem informacji. Jak naukowcy mieli być na bieżąco z coraz większą liczbą książek, czasopism i raportów? Jak mieli temu podołać nie korzystając ze wspólnego języka? Odpowiedzi na te wyzwania pomogły pobudzić nowe kierunki w katalogowaniu, tworzeniu bibliografii oraz zainteresowaniu Esperanto i innymi językami konstruowanymi. Do roku 1914, odpowiedzi te wiązały się także z szerszymi ruchami społecznymi, które promowały komunikację międzynarodową jako narzędzie do utrwalania pokoju. Pierwsza wojna światowa zadała poważny cios tym kosmopolitycznym ideałom, a powojenne przekształcenie porządku międzynarodowej nauki niewiele zrobiło, by je odtworzyć. Zwrot w stronę nacjonalizmu w latach 20. XX wieku przybrał bardziej mroczną formę w latach 30. XX wieku, ponieważ totalitarne reżimy w Związku Radzieckim, Włoszech, Niemczech i Hiszpanii wiązały się coraz ściślej z narodowymi interesami. Choć druga wojna światowa jeszcze bardziej podważyła ideał internacjonalizmu w nauce, wkrótce wskrzeszono, szczególnie w UNESCO, wizję nauki jako elementu światowej kultury otwartej dla wszystkich. Do tego ideału aspirujemy również i dziś, dążąc do powszechnego dostępu do informacji za pomocą digitalizacji i sieci WWW. Wyzwaniem w XXI wieku jest jak najlepiej przekształcić tę aspirację w rzeczywistość.

...More

Description "A never dying dream: Ideals and realities of scientific cosmopolitanism, 1870-1940"


Citation URI
https://data.isiscb.org/isis/citation/CBB244615442/

Similar Citations

Book Lynn Meskell; (2018)
A Future in Ruins: UNESCO, World Heritage, and the Dream of Peace (/isis/citation/CBB423759431/)

Thesis Everett-Lane, Debra Adrienne; (2004)
International Scientific Congresses, 1878--1913: Community and Conflict in the Pursuit of Knowledge (/isis/citation/CBB001561961/)

Book Riehm, Elaine McKinnon; Hoffman, Frances; (2011)
Turbulent Times in Mathematics: The Life of J. C. Fields and the History of the Fields Medal (/isis/citation/CBB001213651/)

Article Marie-Claire Robic; (2020)
La géographie en ses épithètes et autres affichages (/isis/citation/CBB551406819/)

Article Andersen, Caspar; (July 2017)
Internationalism and Engineering in UNESCO during the End Game of Empire, 1943–68 (/isis/citation/CBB843350558/)

Article Brattain, Michelle; (2007)
Race, Racism, and Antiracism: UNESCO and the Politics of Presenting Science to the Postwar Public (/isis/citation/CBB000760661/)

Chapter Petitjean, Patrick; (1999)
Needham, Anglo-French Civilities and Ecumenical Science (/isis/citation/CBB000331057/)

Article Hamblin, Jacob Darwin; (2006)
Exorcising Ghosts in the Age of Automation: United Nations Experts and Atoms for Peace (/isis/citation/CBB000830422/)

Article Halleux, Robert; (2007)
René Taton et l'organisation internationale de l'histoire des sciences (/isis/citation/CBB000850310/)

Article Calvo, Àngel; (2010)
Telecommunications in Spain: High Technologies for the Periphery, 1877--1952 (/isis/citation/CBB001252252/)

Book Crawford, Elisabeth T.; Olff-Nathan, Josiane; (2005)
La science sous influence: l'université de Strasbourg enjeu des conflits franco-allemands, 1872--1945 (/isis/citation/CBB001024539/)

Book Philip Schofield; Xiaobo Zhai; (2022)
Bentham on Democracy, Courts, and Codification (/isis/citation/CBB394231643/)

Book Payne, Brian J.; (2010)
Fishing a Borderless Sea: Environmental Territorialism in the North Atlantic, 1818--1910 (/isis/citation/CBB001034466/)

Authors & Contributors
Selcer, Perrin
Andersen, Caspar
Xiaobo Zhai
Cornelia Knab
Sommer, Ulrike
Schofield, Philip
Concepts
International cooperation
International congresses
Science and politics
Societies; institutions; academies
Cosmopolitanism
Globalization; internationalization
Time Periods
19th century
20th century, early
20th century
20th century, late
21st century
18th century
Places
Germany
France
Atlantic Ocean
England
Argentina
United States
Institutions
UNESCO
International Academy of the History of Science
Université de Strasbourg
International Congress of Anthropology and Prehistoric Archaeology
International Union of the History and Philosophy of Science
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment