Book ID: CBB020933961

Akıl ve Ahlak Aristoteles ve Farabi'de Ahlakın Kaynağı (2017)

unapi

Özturan, Hümeyra (Author)


Klasik Yayınları


Publication Date: 2017
Edition Details: Translated title: [Reason and Morality: The Source of Morality in Aristotle and al-Fārābī]
Physical Details: 254
Language: Turkish

Hayatımız boyunca, “Bu yaptığın hiç adil değil”, “Ali kötü bir insandır” gibi sayısız ahlâki yargılarda bulunuruz. Peki “iyi” ve “kötü”yü belirleyen temel şey nedir? Bir şeyi “iyi” yahut “kötü” yapan hangi ölçüttür ve bu ölçütü koyan kimdir? Akıl mı, Tanrı mı, tabiat mı, duygular mı? Bu sorular, insanlığın varoluşundan beri vardı ve varolmaya hep devam edecek. Peki, filozoflar bu sorular hakkında ne demişlerdir? Elinizdeki kitap, ilkçağ ve ortaçağın zirve düşünürleri Aristoteles ve Fârâbî’nin, ahlâkın kaynağı problemine verdikleri cevabı konu edinmekte ve tartışmaktadır.İlkçağ Yunan filozoflarından Aristoteles (ö. 322 MÖ), ahlâkın kaynağı problemine akıl ekseninde bir cevap ortaya koymuştur. Aristoteles’in ahlâk eserlerinden haberdar olan ve onun düşüncesini benimsemekle beraber onu geliştiren Fârâbî (ö. 950) ise, akıl ve ilahi vahyi mezceden bir çözüm geliştirmiştir. Her iki filozofun da ahlâkın kaynağı problemine dair cevaplarını mukayeseli olarak ele almayı amaçlayan bu çalışmada, teorik akıl, pratik akıl, siyasi ve dini otorite üçgeninden oluşan bir çerçeve çizilmiştir. Buna göre, genel ahlâki ilke ve önermelerin kaynağı olarak teorik akıl ile teorik akıl kaynaklı ilkeleri tekil önermelere dönüştüren kaynak olarak pratik akıl ele alınmıştır. Teorik ve pratik yetkinliği elde edemeyen bireyler için ise ahlâkın kaynağı olarak siyasi ve dini otoritenin işlevine dikkat çekilmiştir.

...More
Reviewed By

Review Mehmet Zahit Tiryaki (2014) Review of "Akıl ve Ahlak Aristoteles ve Farabi'de Ahlakın Kaynağı". Nazariyat: İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi (Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences) (pp. 173-180). unapi

Citation URI
http://data.isiscb.org/isis/citation/CBB020933961/

Similar Citations

Article Neria, Chaim Meir; (2013)
Al-Farabi's Lost Commentary on the Ethics: New Textual Evidence (/isis/citation/CBB001252564/) unapi

Article Streetman, W. Craig; (2008)
“If It Were God Who Sent Them . . .”: Aristotle and Al-Fārābī on Prophetic Vision (/isis/citation/CBB000931195/) unapi

Chapter Ron Polansky; (2017)
Aristotle’s Nicomachean Ethics is a Work of Practical Science (/isis/citation/CBB581129183/) unapi

Book Adamson, Peter; (2008)
In the Age of al-Fārābī: Arabic Philosophy in the Fourth/Tenth Century (/isis/citation/CBB001450692/) unapi

Chapter Terence J. Kleven; (2012)
Al-Fārābī's Five Aphorisms on Logic (/isis/citation/CBB764051773/) unapi

Thesis Janos, Damien; (2009)
Intellect, Substance, and Motion in al-Farabi's Cosmology (/isis/citation/CBB001561105/) unapi

Chapter Black, Deborah L.; (2008)
Al-Fārābī on Meno's Paradox (/isis/citation/CBB001022532/) unapi

Book Adamson, Peter; (2008)
In the Age of al-Fārābī: Arabic Philosophy in the Fourth/Tenth Century (/isis/citation/CBB001022020/) unapi

Article D'arcy, Guillaume de Vaulx; (2010)
La naqla, étude du concept de transfert dans l'œuvre d'al-Fārābī (/isis/citation/CBB000933055/) unapi

Article Aouad, Maroun; Schoeler, Gregor; (2002)
Le syllogisme poétique selon al-Fārābī: un syllogisme incorrect de la deuxième figure (/isis/citation/CBB000202557/) unapi

Article Thom, Paul; (2008)
Al-Fārābī on Indefinite and Privative Names (/isis/citation/CBB000931194/) unapi

Article Janos, Damien; (2010)
Al-Fārābī on the Method of Astronomy (/isis/citation/CBB000933703/) unapi

Chapter Richter-Bernburg, Lutz; (2008)
Abū Bakr al-Rāzī and al-Fārābi on Medicine and Authority (/isis/citation/CBB001022538/) unapi

Chapter Giannakis, Elias; (2008)
Anaxagoras in the Baghdad Physics (/isis/citation/CBB001022533/) unapi

Article Brague, Rémi; (2003)
Une Note sur les sources philosophiques du Ps.-Fārābī, La Quiddité de l'âme (/isis/citation/CBB000340507/) unapi

Chapter Grant, Edward; (2005)
Reason and Authority in the Middle Ages: The Latin West and Islam (/isis/citation/CBB000651358/) unapi

Article Janne Mattila; (2017)
The Ethical Progression of the Philosopher in al-Rāzī and al-Fārābī (/isis/citation/CBB744520719/) unapi

Authors & Contributors
Janos, Damien
Adamson, Peter
Aouad, Maroun
Schoeler, Gregor
Freudenthal, Gad
Brague, Rémi
Journals
Arabic Sciences and Philosophy
Early Science and Medicine: A Journal for the Study of Science, Technology and Medicine in the Pre-modern Period
Publishers
Warburg Institute, Univ. of London
McGill University (Canada)
Harvard University
Edizioni Cadmo
Concepts
Arab/Islamic world, civilization and culture
Philosophy
Logic
Ethics
Neoplatonism
Cosmology
People
al-Fārābī, Abū Naṣr Muḥammd ibn Muḥammad
Aristotle
al-Rāzī, Muḥammad ibn Zakariyyā
Plato
Anaxagoras of Clazomenae
Places
Greece
Europe
Mediterranean region
Times
10th century
Medieval
Ancient
9th century
Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment