Book ID: CBB001510187

Verlangen naar verbetering: 375 jaar academische geneeskunde in Utrecht (2010)

unapi

Klijn, Annemieke (Author)


Boom


Publication Date: 2010
Edition Details: Translated title: [Longing for improvement: 375 years of academic medicine in Utrecht]
Physical Details: 383 pp.; ill.

The University Medical Center Utrecht - UMC Utrecht - is one of the leading academic medical centers in the Netherlands. It is a colorful organization that emerged in 2000 from a merger of the medical faculty of Utrecht, Utrecht University Hospital and the Wilhelmina Children's Hospital. UMC Utrecht is a complex task. It wants to be more than the sum of its parts and bring education, research and patient - three features that we now consider to be the pillars of academic medicine - into a single connection, the belief that this provides added value. The "UMC-thought 'was developed in the late twentieth century, partly because the parties believed in it, partly forced by circumstances. In a system marked by hyper-specialization, advancing technology and costs grew the need for a structure that would keep under control the expansion. The formation of the UMC Utrecht in a broader context of 375 years of post academic medicine, Annemieke Klijn shows the interrelationship between education, research and patient care is not an obvious constant. Until the mid-nineteenth century had care, education and research have little or nothing in common. Urban hospitals were institutions of poor relief, the university was only an educational institution, while research was a matter of passionate individuals and later took place in learned societies. Not until the last quarter of the nineteenth century became patient care, teaching and research step by step intertwined. With the creation of interfaces, however, the tensions increased, the various interests were not always parallel, the necessary discussions and even battle led. It is precisely these strains that make the history of academic medicine so lively and compelling. For where those discussions were going on and what efforts have been undertaken in the course of history to eliminate those tensions? Het Universitair Medisch Centrum Utrecht - UMC Utrecht - is een van de grootste universitaire medische centra van Nederland. Het is een kleurrijke organisatie, die in 2000 voortkwam uit een samengaan van de Utrechtse medische faculteit, het Academisch Ziekenhuis Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Het UMC Utrecht staat voor een complexe taak. Het wil meer zijn dan de som der delen en brengt onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg - drie functies die wij nu als de pijlers van de academische geneeskunde beschouwen - samen in één verband, vanuit de gedachte dat dit meerwaarde oplevert. De `UMC-gedachte' kwam tot ontwikkeling in de late twintigste eeuw: deels omdat de betrokken partijen erin geloofden, deels daartoe door de omstandigheden gedwongen. In een stelsel dat werd gekenmerkt door hyperspecialisatie, oprukkende technologie en kostenstijging groeide de behoefte aan een constructie die de expansie beheersbaar zou houden. Door de vorming van het UMC Utrecht in een bredere context van 375 jaar academische geneeskunde te plaatsen, laat Annemieke Klijn zien dat de verwevenheid tussen onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg geen vanzelfsprekende constante is. Tot het midden van de negentiende eeuw hadden zorg, onderwijs en onderzoek weinig of niets met elkaar te maken. Stedelijke gasthuizen waren instellingen van armenzorg, de universiteit was uitsluitend een onderwijsinstelling, terwijl onderzoek een zaak was van bevlogen individuen en later plaatsvond in geleerde genootschappen. Pas vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw raakten patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek stapje voor stapje met elkaar verstrengeld. Met het ontstaan van raakvlakken namen echter ook de spanningen toe: de diverse belangen liepen niet altijd parallel, wat tot de nodige discussies en zelfs strijd heeft geleid. Het zijn juist deze spanningen die de geschiedenis van de academische geneeskunde zo levendig en boeiend maken. Want, waar gingen die discussies over en welke pogingen zijn er in de loop van de geschiedenis ondernomen om die spanningen weg te nemen?

...More
Reviewed By

Review Wolf, Rob (2015) Review of "Verlangen naar verbetering: 375 jaar academische geneeskunde in Utrecht". Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitgeschiedenis (pp. 52-53). unapi

Citation URI
http://data.isiscb.org/isis/citation/CBB001510187/

Similar Citations

Book Vermij, Rienk H.; (2008)
David de Wied. Toponderzoeker in polderland (/isis/citation/CBB001032035/)

Thesis Siena, Kevin Patrick; (2001)
Poverty and the pox: Venereal disease in London hospitals, 1600-1800 (/isis/citation/CBB001562638/)

Book Mitchell, Piers D.; (2012)
Anatomical Dissection in Enlightenment England and Beyond: Autopsy, Pathology, and Display (/isis/citation/CBB001251703/)

Book Francesco Bianchi; Giovanni Silvano; (2020)
Saggi di storia della salute. Medicina, ospedali e cura fra medioevo ed età contemporanea (/isis/citation/CBB840139278/)

Book Mooij, Annet; (2002)
Doctors of Amsterdam: Patient Care, Medical Training and Research (1650-2000) (/isis/citation/CBB000771199/)

Chapter Maria Malatesta; (2021)
Fiducia, fiducie. Introduzione (/isis/citation/CBB077106693/)

Article Heijst, Annelies van; (2014)
Conflicting Chains of Command in Dutch Catholic Nursing (1839--1966) (/isis/citation/CBB001421912/)

Chapter Giovanni Silvano; (2020)
Una sfida per l’amministrazione di ospedali e ospizi a Parigi dopo l’89 (/isis/citation/CBB142493911/)

Chapter Giovanni Silvano; (2020)
La macchina del soccorso nella Francia rivoluzionaria. Verso la laicizzazione della cura (/isis/citation/CBB233265226/)

Book Jones, Greta; Malcolm, Elizabeth; (1999)
Medicine, disease, and the State in Ireland, 1650-1940 (/isis/citation/CBB000110599/)

Book Valenzuela Candelario, José; Moreno Rodríguez, Rosa María; Girón Irueste, Fernando; (2008)
El Hospital Real de Granada y sus constituciones de gobierno, 1593--1857: asistencia a los pobres y regulación social (/isis/citation/CBB001022238/)

Book Borges, Augusto Moutinho; (2009)
Reais Hospitais Militares em Portugal (1640--1834) (/isis/citation/CBB001020495/)

Chapter Giovanni Silvano; (2020)
Philip Pinel tra Francia e America nell’Ottocento (/isis/citation/CBB972746471/)

Authors & Contributors
Silvano, Giovanni
Jones, Greta
Malcolm, Elizabeth
Kelly, James G.
Geary, Laurence M.
Froggatt, Peter
Journals
Social History of Medicine
Rittenhouse: Journal of the American Scientific Instrument Enterprise
Gesnerus
Medizin, Gesellschaft, und Geschichte
e-Perimetron: International Web Journal on Sciences and Technologies Affined to History of Cartography and Maps
Publishers
Franco Angeli
International Specialized Book Services
Amsterdam University Press
Imprensa da Universidade
Universidad de Granada
Matrijs
Concepts
Medicine
Hospitals and clinics
Medicine and politics
Medicine and society
Public health
Psychiatric hospitals
People
Wilde, Robert Willis
Swinden, Jan Hendrik van
De Wied, David
Napoleon I, Emperor of France
Pinel, Philippe
Time Periods
18th century
19th century
20th century
17th century
Early modern
16th century
Places
Netherlands
France
Utrecht (Netherlands)
Great Britain
Paris (France)
Ireland
Institutions
Royal Belfast Academical Institution
Catholic University of Ireland (Dublin)
Universität Göttingen
Dutch East India Company
Hospital Real de Granada
Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment