Article ID: CBB000080509

Farmacie: Wetenschap, industrie en markt: De Nederlandse farmaceutische industrie in de negentiende en twintigste eeuw (1999)

unapi

Description Special issue. Contents: Huisman, Frank, Vos, Rein: Farmacie: Wetenschap, industrie en markt. Oudshoorn, Nelly: Laqueur en organon: Het universitaire laboratorium en de farmaceutische industrie in Nederland. Rinsema, Thijs: Brocades & Stheeman: Van apothekerfabrikant tot farmaceutische industrie. Kruithof, Brand: Wetgeving of marktordening? Apothekers en drogisten in het interbellum. Jong, H.W. de: Remedie of pijnstiller? De werking van combinatiebewegingen in de farmaceutische industrie. Maenen, J.: De invoering van het metrieke apothekersgewicht.


Citation URI
https://data.isiscb.org/isis/citation/CBB000080509/

Similar Citations

Article Bosman-Jelgersma, Henriette A.; (1994)
De inventaris van een Leidse apotheek uit het jaar 1587 (/isis/citation/CBB000071241/)

Article Bierman, Annette I.; (1997)
Vrouwen in de farmacie: Alide Grutterink (1869-1927) (/isis/citation/CBB000077607/)

Book Wittop Koning, D.A.; (1979)
Geneeskunde en farmacie in de Nederlandse politieke prent, 1632-1932 (/isis/citation/CBB000014449/)

Chapter Vanpaemel, Geert; (1996)
Gustave Dewalque en de crisis van de Belgische geologie op het einde van de 19de eeuw (/isis/citation/CBB000079789/)

Article Bierman, A.I.; (1987)
Farmaceutisch onderwijs aan de Klinische School te Middelburg (1825-1866) (/isis/citation/CBB000065357/)

Chapter Wittop Koning, Dirk Arnold; (1973)
Niederländische Einblattdrucke über Heilmittel (/isis/citation/CBB000022261/)

Chapter Braekman, Willy L.; (1994)
Middelnederlandse volksgeneeskundige recepten uit de vijftiende eeuw (/isis/citation/CBB000041980/)

Book Huisman, Frank; (1992)
Stadsbelang en standsbesef: Gezondheiszorg en medisch beroep in Groningen 1500-1730 (/isis/citation/CBB000066980/)

Book Kolfschooten, Frank van; (1993)
Valse vooruitgang: Bedrog in de Nederlandse wetenschap (/isis/citation/CBB000057092/)

Book Berkel, K. van; Lieburg, M.J. van; Snelders, H.A.M.; (1991)
Spiegelbeeld der Wetenschap: Het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde, 1790-1990 (/isis/citation/CBB000032828/)

Authors & Contributors
Wittop Koning, Dirk Arnold
Lieburg, Mart J. van
Bierman, A. I.
Berkel, Klaas van
Vanpaemel, Geert H. W.
Somsen, Geert J.
Journals
Gewina
Archief: Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Tijdschrift voor Geschiedenis
Scientiarum Historia
Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Wetenschappen
Publishers
Erasmus
Veen
Merck, Sharp & Dohme
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
De Bataafsche Leeuw
Concepts
Science
Medicine
Specialization
Navigation
Geology
Chemical industry
People
Udemans, Godefridus
Teellinck, Willem
Kruyt, Hugo Rudolph
Gutterink, Alide
Dewalque, Gustave
Time Periods
19th century
20th century
Renaissance
17th century
Institutions
Liverpool School of Tropical Medicine
Nederlandsche Akademie van Wetenschappen
Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde
Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment