Serial Publication ID: CBA635228461

Studia Historiae Scientiarum

Show 78 citations related to Studia Historiae Scientiarum
Show 3 citations related to Studia Historiae Scientiarum as a subject or category

Journal Abbreviation Stud. Hist. Scientiarum


Description Previous titles: from 1999 to 2007, Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności (Proceedings of the Commission on the … More Previous titles: from 1999 to 2007, Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności (Proceedings of the Commission on the History of Science of the Polish Academy of Arts and Sciences); from 2009 to 2015, Prace Komisji Historii Nauki PAU (Proceedings of the PAU Commission on the History of Science). Also, between 1939 and 1953, volumes were irregularly published under the title, Prace Komisji Medycyny i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Polskiej Akademii Umiejętności (Proceedings of the Commission of the History of Medicine and Mathematical and Natural Sciences of the Polish Academy of Arts and Sciences).

Permalink
data.isiscb.org/isis/authority/CBA635228461
Publications timeline | Click to expand
Updated timeline is loading. Please wait. The server may be processing several jobs...
Related places (List view)

Related Citations

Article Izabela Krzeptowska-Moszkowicz (2020)
Zainteresowanie ochroną przyrody i historią botaniki w Polsce oraz pasja popularyzacji wiedzy przyrodniczej w twórczości Seweryna Józefa Krzemieniewskiego (1871–1945). Studia Historiae Scientiarum (pp. 53-74). (/isis/citation/CBB492689999/) unapi

Article Danuta Ciesielska (2020)
Stypendyści Akademii Umiejętności w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze w latach 1891–1914. Matematyka. Studia Historiae Scientiarum (pp. 375-422). (/isis/citation/CBB861043209/) unapi

Article Jacek Rodzeń (2020)
Zainteresowania inżynierskie i wynalazki Isaaca Newtona. Studia Historiae Scientiarum (pp. 329-374). (/isis/citation/CBB799568102/) unapi

Article Rafał Zaczkowski (2020)
Tadeusz Konrad Przypkowski (1905–1977) – gnomonik z Jędrzejowa. Studia Historiae Scientiarum (pp. 75-130). (/isis/citation/CBB086169612/) unapi

Article Tomasz Pudłocki (2020)
Polsko-amerykańskie ślady współpracy. Korespondencja Eileen i Floriana Znanieckich w zbiorach archiwalnych Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, część 1. Studia Historiae Scientiarum (pp. 443-488). (/isis/citation/CBB715565233/) unapi

Article Nathaniel Parker Weston (2020)
Anna Semper (1826–1909) and the female scientist in modern Germany. Studia Historiae Scientiarum (pp. 261-285). (/isis/citation/CBB835422345/) unapi

Article Juozas Banionis (2020)
Samuel Dickstein i jego publikacja o rozprawie magisterskiej Ignacego Domeyki na Uniwersytecie Wileńskim. Studia Historiae Scientiarum (pp. 35-52). (/isis/citation/CBB181492271/) unapi

Article Stanisław Domoradzki (2020)
O spotkaniach Andrzeja Pelczara z matematykami francuskimi w roku akademickim 1967/68. Studia Historiae Scientiarum (pp. 489-504). (/isis/citation/CBB154100468/) unapi

Article Józef Spałek (2020)
The Bose-Einstein statistics: Remarks on Debye, Natanson, and Ehrenfest contributions and the emergence of indistinguishability principle for quantum particles. Studia Historiae Scientiarum (pp. 423-441). (/isis/citation/CBB981997087/) unapi

Article Anne Kluger (2020)
Between pottery and politics? “Slavic archaeology” in communist Poland and East Germany and its interrelations with politics and ideology. A biographical-comparative approach. Studia Historiae Scientiarum (pp. 287-326). (/isis/citation/CBB527363705/) unapi

Article Tomasz Skrzyński (2020)
W obliczu zagrożenia. Próba powołania w 1950 r. interdyscyplinarnego Instytutu Badań nad Człowiekiem Polskiej Akademii Umiejętności. Studia Historiae Scientiarum (pp. 131-165). (/isis/citation/CBB785757312/) unapi

Article Pauline Spychala (2020)
Mobility of scholars and sciences between Bohemia, Hungary, Poland, and France in the 14th–15th centuries: the contribution of prosopography to the history of sciences. Studia Historiae Scientiarum (pp. 233-259). (/isis/citation/CBB813834058/) unapi

Article Michał Kokowski (2020)
Spotkania Andrzeja Pelczara (1937–2010) z historią i filozofią nauki. Studia Historiae Scientiarum (pp. 167-229). (/isis/citation/CBB930733326/) unapi

Article Alicja Zemanek; Piotr Köhler (2019)
Botany at Stefan Batory University in Vilna (Wilno, Vilnius) (1919–1939). Studia Historiae Scientiarum (pp. 93-137). (/isis/citation/CBB750193379/) unapi

Article Tomasz Pudłocki (2019)
Nieznane polonika kanadyjskie – William John Rose i jego archiwalna spuścizna. Studia Historiae Scientiarum (pp. 315-326). (/isis/citation/CBB437680452/) unapi

Article Krzysztof Maślanka; Jacek Rodzeń; Ewa Wyka (2019)
Trójwymiarowe modele matematyczne na przykładzie obiektów ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Historiae Scientiarum (pp. 257-293). (/isis/citation/CBB442506577/) unapi

Article Enrique Wulff (2019)
State of competition: Conceptual shoehorning behind priority on calcitonin precursor biosynthesis. Studia Historiae Scientiarum (pp. 465-490). (/isis/citation/CBB416095478/) unapi

Article Roman Gilmintinov (2019)
“We can and we must”: The scientificity of trade-union history-writing in the Soviet Union in the 1920s. Studia Historiae Scientiarum (pp. 219-254). (/isis/citation/CBB397639123/) unapi

Article Martin Rohde (2019)
Local knowledge and amateur participation. Shevchenko Scientific Society, 1892–1914. Studia Historiae Scientiarum (pp. 165-218). (/isis/citation/CBB769100915/) unapi

Article Michał Kokowski (2019)
The divergent histories of Bose-Einstein statistics and the forgotten achievements of Władysław Natanson (1864–1937). Studia Historiae Scientiarum (pp. 327-464). (/isis/citation/CBB454319992/) unapi

Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment