Publisher ID: CBA000136810

Ossolineum

Show 45 citations related to Ossolineum
Show 45 citations related to Ossolineum as a publisher


Permalink
data.isiscb.org/isis/authority/CBA000136810
Publications timeline | Click to expand
Updated timeline is loading. Please wait. The server may be processing several jobs...
Related places (List view)

Related Citations

Book Lubomirski, Andrzej (1974)
Henri Poincarégo filozofia geometrii. (/isis/citation/CBB000013933/) unapi

Book Rosińska, Grazyna (1974)
Instrumenty astronomiczne na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. (Astronomical instruments at Cracow University in the 15th century.). (/isis/citation/CBB000013874/) unapi

Book Polska Akademiia Umiejetności, 1872-1952: Nauki lekarskie, ścisle, przyrodnicze i o ziemi: Materialy sesji jubileuszowej, Krakow, 14 XII 1972 (1974). (/isis/citation/CBB000013834/) unapi

Book Górskii, Karol (1973)
Lukasz Watzenrode, zycie i dzialalność polityczna (1447-1512). (Lucas Watzenrode, life and political activity.). (/isis/citation/CBB000020320/) unapi

Book Osińska, Wanda (1972)
Jan Amos Komenský w Polsce: Repertorium prac Komeḿskiego, znajdujacych sie w polskich ksiegozbiorach. (/isis/citation/CBB000013863/) unapi

Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment