Publisher ID: CBA000136810

Ossolineum

Show 45 citations related to Ossolineum
Show 45 citations related to Ossolineum as a publisher


Permalink
data.isiscb.org/isis/authority/CBA000136810
Publications timeline | Click to expand
Updated timeline is loading. Please wait. The server may be processing several jobs...
Related places

Related Citations

Book Burchardt, Jerzy (1991)
Kosmologia i psychologia Witelona. (/isis/citation/CBB000061570/) unapi

Book Hurwic, Józef (1991)
Kazimierz Fajans, 1887-1975: Sylwetka uczonego. (/isis/citation/CBB000043976/) unapi

Book Witelo, (1991)
Witelonis Perspectivae, liber secundus et liber tertius. Books II and III of Witelo's Perspectiva: A critical Latin edition and English translation with introduction, notes and commentaries by Unguru, Sabetai. (/isis/citation/CBB000066947/) unapi

Book Plonka-Syroka, Bozena (1990)
Recepcja doktryn medycznych prezelomu XVIII i XIX wieku w polskich ośrodkach akademickich, w latach 1784-1863. (/isis/citation/CBB000033468/) unapi

Book Biliński, Bronislaw (1989)
Messaggio e itinerari copernicani: Celebrazioni italiane del V centenario della nascita di Niccolò Copernico, 1473-1973. (/isis/citation/CBB000065870/) unapi

Book Thomas of Wroclaw, (1989)
Practica medicinalis: A critical edition of the Practica medicinalis of Thomas of Wroclaw, Prémontré Bishop of Sarpeta (1297-c. 1378), by Antry, Theodore James. (/isis/citation/CBB000053540/) unapi

Book Rybka, Przemyslaw (1987)
Instrumentarium astronomiczne Heweliusza: Geneza i rozwój konstrukcji. (/isis/citation/CBB000050607/) unapi

Book Jerzmanowska, Zofia; Kuźnicka, Barbara (1986)
Dzieje nauk farmaceutycznych w Polsce, 1918-1978. (/isis/citation/CBB000045347/) unapi

Book Rosinska, Grazyna (1986)
Optyka w XV wieku: Miedzy nauka średniowieczna a nowozytna. Fifteenth-century optics: Between medieval and modern science. (/isis/citation/CBB000038995/) unapi

Book Skoczylas, Janusz (1985)
Rozwój poznania budowy geologicznej Polski w latach 1918-1939: Badania geologiczne, ich organizacja oraz zdiazane z nimi problemy ochrony przyrody nieozywionej. (/isis/citation/CBB000060833/) unapi

Book Theodore von Magdeburg, (1985)
Quaestiones super De substantia orbis: Ein averroistischer Text aus dem 14. Jh. Herausgegeben von Kuksewicz, Zdzislaw. (/isis/citation/CBB000050589/) unapi

Book Markowski, Mieczyslaw (1985)
Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum quae in bibliothecis Wiennae asservantur. (/isis/citation/CBB000033685/) unapi

Book Rosińska, Grazyna (1984)
Scientific writings and astronomical tables in Cracow: A census of manuscript sources (XIVth-XVIth centuries). (/isis/citation/CBB000008477/) unapi

Book Rybka, Przemyslaw (1984)
Katalog gwiazdowy Heweliusza. (/isis/citation/CBB000053945/) unapi

Book Hesse, Benedictus (1984)
Quaestiones super octo libros Physicorum Aristotelis. Wydal, wstepen i komentarzami opatrzyl Wielgus, Stanislaw. (/isis/citation/CBB000008172/) unapi

Book Witelo, (1983)
Witelonis Perspectivae liber quintus=Book V of Witelo's Perspectiva: An English translation with introduction and commentary and Latin edition of the first catoptrical book of Witelo's Perspectiva, by Smith, A. Mark. (/isis/citation/CBB000033079/) unapi

Book Rhäticus, Georg Joachim (1982)
Narratio prima. Édition critique, traduction française et commentaire par Hugonnard-Roche, Henri et Verdet, Jean-Pierre, avec la collaboration de Michel-Pierre Lerner et Alain Segonds. (/isis/citation/CBB000007067/) unapi

Book Rederowa, Danuta; Jaczewski, Bohdan; Rolbiecki, Waldemar (1982)
Polska Stacja Naukowa w Paryzu w latach 1893-1978. (/isis/citation/CBB000006992/) unapi

Book Rossi, Arcangelo (1981)
Giordano Bruno e l'eredità copernicana. (/isis/citation/CBB000007234/) unapi

Book Dudak, Roman (1981)
Poglady filozoficzne Henryka z Gandawy. (Philosophical views of Henry of Gent.). (/isis/citation/CBB000020618/) unapi

Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment