Serial Publication ID: CBA000124715

Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek

Show 110 citations related to Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek


Permalink
data.isiscb.org/isis/authority/CBA000124715
Publications timeline | Click to expand
Updated timeline is loading. Please wait. The server may be processing several jobs...
Related places

Related Citations

Article Buijs, A.P. (1991)
De wiskunde-bibliotheek van rekenmeester Cornelis Franssen Eversdyck (1586-1666). Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek (pp. 150-163). (/isis/citation/CBB000051369/) unapi

Review Theunissen, B. (1991)
Review of "Plants, animals and formulae: Natural history in the light of Latour's Science in action and Foucault's The order of things". Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek. (/isis/citation/CBB000135383/) unapi

Article Bierman, A.I.; Wittop Koning, D.A. (1991)
Herboristen: Een farmaceutisch deelberoep in Nederland onder de Franse wetgeving (1811-1814). Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek (pp. 1-13). (/isis/citation/CBB000062865/) unapi

Article Vervaet, E. (1991)
De eerst kleurenblindheidsproeven. (The first tests for colorblindness.). Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek (pp. 74-95). (/isis/citation/CBB000051798/) unapi

Article Maanen, J. van (1991)
In memoriam prof. dr. E.M. Bruins (1909-1990). Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek (pp. 116-118). (/isis/citation/CBB000051672/) unapi

Review Theunissen, B. (1991)
Review of "Science in action: How to follow scientists and engineers through society". Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek. (/isis/citation/CBB000137061/) unapi

Article Schepers, R.M.J. (1991)
Geneesheren, medische armenzorg, en ziekenfondsen in België in de negentiende eeuw. (Physicians, medical relief, and sickness funds in Belgium in the 19th century). Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek (pp. 14-34). (/isis/citation/CBB000062968/) unapi

Article Schoor, W.J. van der (1991)
J.C.H. de Meijere (1866-1947): Een voorzichtig geneticus en evolutiebioloog. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek (pp. 53-73). (/isis/citation/CBB000051942/) unapi

Article Knecht-van Eekelen, A. de (1991)
Intree-redes en het beeld van het medisch onderwijs in de heel- en verloskunde in Nederland (1865-1900). (Medical education in the Netherlands as seen from the inaugural addresses in surgery and obstetrics.). Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek (pp. 119-149). (/isis/citation/CBB000051512/) unapi

Article Vanpaemel, Geert (1990)
Henri Lehon en de zondvloedtheorie van J. Adhemar. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek (pp. 212-230). (/isis/citation/CBB000045002/) unapi

Essay Review Fournier, Marian (1990)
Zo Leeuwenhoek, zo Leeuwenhoek-Commissie. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek. (/isis/citation/CBB000038499/) unapi

Article Knecht-van Eekelen, A. de; Vanpaemel, G. (1990)
Met zicht op zee: Zeewetenschappelijk onderzoek in de Lage Landen na 1800. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek (pp. 1-120). (/isis/citation/CBB000031835/) unapi

Article Snelders, H.A.M. (1990)
Gerrit Jan Mulders bemoeienissen met het natuurwetenschappelijk onderzoek in Nederlands Indië. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek (pp. 253-264). (/isis/citation/CBB000038360/) unapi

Review Luyendijk-Elshout, A.M. (1990)
Review of "De gave Gods: De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen". Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek. (/isis/citation/CBB000132282/) unapi

Article Wielema, M.R. (1990)
Tussen Newton en Wolff: Het Rotterdamse genootschap Verscheidenheid en Overeenstemming, 1760-1790. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek (pp. 179-211). (/isis/citation/CBB000045100/) unapi

Review Fournier, M. (1990)
Review of "Alle de brieven. Vols. 1-12". Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek. (/isis/citation/CBB000137135/) unapi

Review Grootendorst, A.W. (1990)
Review of "Facets of 17th century mathematics in the Netherlands". Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek. (/isis/citation/CBB000137654/) unapi

Article Santing, Catrien (1990)
“Van Apollo, Aesculapius en Chiron”: Theodericus Ulsenius (Dirk van Ulsen, c. 1460-1508), medicus en humanist uit de Noordelijke Nederlanden. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek (pp. 128-140). (/isis/citation/CBB000045212/) unapi

Review Berkel, K. van (1990)
Review of "Techniek en ideologie: Opvattingen over de maatschappelijke betekenis van technische vernieuwingen in Nederland, 1850-1920". Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek. (/isis/citation/CBB000130272/) unapi

Article Pater, C. de (1990)
Nicolaus Engelhard (1696-1765), en zijn kritiek op De beginselen der natuurkunde van Petrus van Musschenbroek (1692-1761): Wolffianisme versus Newtonianisme. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek (pp. 141-162). (/isis/citation/CBB000045166/) unapi

Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment