Serial Publication ID: CBA000123769

Osmanli Bilimi Arastirmalari: Studies in Ottoman Science

Show 99 citations related to Osmanli Bilimi Arastirmalari: Studies in Ottoman Science

Journal Abbreviation Osmanli Bilimi Arast.


Permalink
data.isiscb.org/isis/authority/CBA000123769
Publications timeline | Click to expand
Updated timeline is loading. Please wait. The server may be processing several jobs...
Related places (List view)

Related Citations

Article Ata, Kaan (2013)
Istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde `Atom Alimleri'nin Konferanslar (1950--1955): W. Heisenberg, T. Allibone, O. Hahn. Osmanli Bilimi Arastirmalari: Studies in Ottoman Science (pp. 84-95). (/isis/citation/CBB001450788/) unapi

Review Etker, Şeref (2013)
Review of "Science and Religion in Mamluk Egypt: Ibn al-Nafis, Pulmonary Transit and Bodily Resurrection". Osmanli Bilimi Arastirmalari: Studies in Ottoman Science. (/isis/citation/CBB001450782/) unapi

Article Etker, Şeref; Günergun, Feza (2013)
Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuas'nin `Kimyager Berthelot'nun Yüzüncü Sene-i Devriyesi Içün Nüsha-i Fevkalade'si (1927). Osmanli Bilimi Arastirmalari: Studies in Ottoman Science (pp. 1-39). (/isis/citation/CBB001510199/) unapi

Article Ata, Kaan (2013)
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde Parçacik Hizlandiricilari. Osmanli Bilimi Arastirmalari: Studies in Ottoman Science (pp. 67-83). (/isis/citation/CBB001450787/) unapi

Article Bir, Atilla; Kaçar, Mustafa (2013)
Semerkand Astronomi ve Matematik Ekolünün Osmanl 'ya Etkisi: Ulu Bey'in Sinüs 1ºyi Yakla k Belirleme Yöntemi. Osmanli Bilimi Arastirmalari: Studies in Ottoman Science (pp. 48-66). (/isis/citation/CBB001450786/) unapi

Article Baytop, Asuman (2013)
Ahmet Atilla (1914--2008), Bitki Yetiştiricisi. Osmanli Bilimi Arastirmalari: Studies in Ottoman Science (pp. 118-124). (/isis/citation/CBB001450781/) unapi

Article Sert, Gürkan; Dölen, Emre (2013)
Osmanl 'dan Cumhuriyet'e Devlet Kinini. Osmanli Bilimi Arastirmalari: Studies in Ottoman Science (pp. 69-86). (/isis/citation/CBB001450779/) unapi

Article Etker, Şeref (2013)
Reşit Süreyya Gürsey'e göre Marcelin Berthelot. Osmanli Bilimi Arastirmalari: Studies in Ottoman Science. (/isis/citation/CBB001510200/) unapi

Article Etker, Şeref (2013)
Re it Süreyya Gürsey'e göre Marcelin Berthelot. Osmanli Bilimi Arastirmalari: Studies in Ottoman Science (pp. 40-47). (/isis/citation/CBB001450785/) unapi

Article Günergun, Feza; Etker, Şeref (2013)
From Quinaquina to “Quinine Law”: A Bitter Chapter in the Westernisation of Turkish Medicine. Osmanli Bilimi Arastirmalari: Studies in Ottoman Science (pp. 41-68). (/isis/citation/CBB001450778/) unapi

Article Şeref Etker (2013)
Askeri Baytarları Terakki ve Teavün Cemiyet-i Umumisi ve 1908 nizamnamesi. Osmanli Bilimi Arastirmalari: Studies in Ottoman Science (pp. 108-115). (/isis/citation/CBB271771628/) unapi

Article Kocaman, Meltem (2013)
Darüşşafaka'da Fizik Egitiminin Başlang c. Osmanli Bilimi Arastirmalari: Studies in Ottoman Science (pp. 87-117). (/isis/citation/CBB001450780/) unapi

Article Etker, Şeref; Günergun, Feza (2013)
Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuas 'n n `Kimyager Berthelot'nun Yüzüncü Sene-i Devriyesi çün Nüsha-i Fevkalade'si (1927). Osmanli Bilimi Arastirmalari: Studies in Ottoman Science (pp. 1-39). (/isis/citation/CBB001450784/) unapi

Article Artvinli, Fatih; Etker, Şeref (2013)
Bimarhaneler ve Mecanin Yönetimi: ki Taslak ve Süregelen Tart ma. Osmanli Bilimi Arastirmalari: Studies in Ottoman Science (pp. 1-40). (/isis/citation/CBB001450777/) unapi

Article Etker, Şeref (2013)
Askeri Baytarlar Terakki ve Teavün Cemiyet-i Umumisi ve 1908 nizamnamesi. Osmanli Bilimi Arastirmalari: Studies in Ottoman Science (pp. 108-115). (/isis/citation/CBB001450789/) unapi

Article Ayşe Kökcü (2013)
Vidinli Tevfik Paşa Tarafından Mebâhis-i İlmiye’de Yayımlanan Logx ve Arctanx Fonksiyonlarının Türevlerine ve Seriye Açılımlarına Dair Makale ve Değerlendirilmesi. Osmanli Bilimi Arastirmalari: Studies in Ottoman Science (pp. 96-107). (/isis/citation/CBB641584877/) unapi

Article Baytop, Asuman (2012)
Friederike Sorger'in (1914--2001) Anadolu Gezileri ve Bitki Koleksiyonu. Osmanli Bilimi Arastirmalari: Studies in Ottoman Science (pp. 17-24). (/isis/citation/CBB001320513/) unapi

Article Baytop, Asuman (2012)
J. V. Aznavur (1861--1920), stanbul Bitkileri Koleksiyonu ve Yayinlari. Osmanli Bilimi Arastirmalari: Studies in Ottoman Science (pp. 31-40). (/isis/citation/CBB001320505/) unapi

Article Baytop, Asuman (2012)
Anadolu'nun dar bir yöresinden örnek toplam bitki toplay c lar. Osmanli Bilimi Arastirmalari: Studies in Ottoman Science (pp. 1-16). (/isis/citation/CBB001320512/) unapi

Article Baytop, Asuman (2012)
Wilhelm Noë (1798--1858) ve Türkiye Bitkileri Koleksiyonu. Osmanli Bilimi Arastirmalari: Studies in Ottoman Science (pp. 23-30). (/isis/citation/CBB001320504/) unapi

Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment