Serial Publication ID: CBA000123298

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Show 314 citations related to Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Journal Abbreviation Kwart. Hist. Nauk. Tech.


Permalink
data.isiscb.org/isis/authority/CBA000123298
Publications timeline | Click to expand
Updated timeline is loading. Please wait. The server may be processing several jobs...
Related places (List view)

Related Citations

Article Grabowski, Zbigniew R. (2002)
Bibliografia artykułów o prof. Wiktorze Kemuli. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (pp. 131-133). (/isis/citation/CBB000200466/) unapi

Review Ostrowska, Teresa (2002)
Review of "Spowiedź chirurga". Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. (/isis/citation/CBB000300594/) unapi

Review Leżańska, Wiesława (2002)
Review of "Wokół Staropolskiej nauki i oświaty: Gdansk-Prusy Królewskie-Rzeczpospolita". Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. (/isis/citation/CBB000200617/) unapi

Review Włodarczyk, Jarosław (2002)
Review of "The Sun in the Church: Cathedrals as Solar Observatories". Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. (/isis/citation/CBB000200612/) unapi

Review Dormus, Katarzyna (2002)
Review of "Działalność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939". Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. (/isis/citation/CBB000330806/) unapi

Review Zaborski, Robert (2002)
Review of "L'Europe des sciences: Constitution d'un éspace scientifique". Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. (/isis/citation/CBB000300099/) unapi

Review Ostrowska, Teresa (2002)
Review of "Adam Wrzosek, Życie i działalność". Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. (/isis/citation/CBB000300102/) unapi

Article Włodarczyk, Jarosław (2002)
Intrumenty Obserwatorium Astronomicznego Universytetu Wrocławskiego: XVIII--XIX Wieku. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (pp. 75-92). (/isis/citation/CBB000300587/) unapi

Article Komorowski, Witold (2002)
Pierwsze polskie komputery ODRA. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (pp. 97-109). (/isis/citation/CBB000300087/) unapi

Article Chodkowski, Jerzy (2002)
Wykaz publikacji prof. Wiktora Kemuli. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (pp. 93-129). (/isis/citation/CBB000200465/) unapi

Review Strzałkowski, Adam (2002)
Review of "Historia filozofii przyrody i fizyki w Uniwersytecie Jagiellonskim". Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. (/isis/citation/CBB000200616/) unapi

Review Gęgotek, Joanna (2002)
Review of "The Philosophy of Robert Boyle". Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. (/isis/citation/CBB000300101/) unapi

Review Róziewicz, Jerzy (2002)
Review of "Z badań nad historią, oświatą i kulturą: studia ofiarowane Ryszardowi W. Wołoszyńskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą piatą pracy naukowej". Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. (/isis/citation/CBB000300593/) unapi

Review Krawczyk, Antoni (2002)
Review of "Zarys historii histografii polskiej". Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. (/isis/citation/CBB000200611/) unapi

Article Köhler, Piotr (2002)
Publikacje botaniczne Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności a badania bioróżnorodności flory polski. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (pp. 49-61). (/isis/citation/CBB000330228/) unapi

Article Dziewanowska, Halina (2002)
Bibliografia Bieżąca Historii Nauki i Techniki. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. (/isis/citation/CBB000200471/) unapi

Article Tokarczyk, Roman (2002)
O potrzebie rozwijania nowej jurysprudencji. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (pp. 185-206). (/isis/citation/CBB000200469/) unapi

Article Prosnak, Mieczysław (2002)
Polskie rzeczne okręty wojenne okresu międzywojennego i główne drogi rozwojowe ich konstrukcji. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (pp. 71-96). (/isis/citation/CBB000300086/) unapi

Essay Review Zamecki, Stefan (2002)
Na marginesie książki. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. (/isis/citation/CBB000300093/) unapi

Article Brzezińska, Jadwiga (2002)
Zmarł Prof. Dr Hab. Wojciech Roeske (1916--2001). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (pp. 179-181). (/isis/citation/CBB000300098/) unapi

Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment