Serial Publication ID: CBA000123298

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Show 314 citations related to Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Journal Abbreviation Kwart. Hist. Nauk. Tech.


Permalink
data.isiscb.org/isis/authority/CBA000123298
Publications timeline | Click to expand
Updated timeline is loading. Please wait. The server may be processing several jobs...
Related places (List view)

Related Citations

Review Babicz, J. (1974)
Review of "Geographie". Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. (/isis/citation/CBB000121585/) unapi

Article Subotowicz, Mieczyslaw (1974)
Rys historyczny rozwoju technika rakietowej i badań kosmicznych w Polsce. (Historical outline of the technology of rocketry and space research in Poland.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (pp. 477-493). (/isis/citation/CBB000013852/) unapi

Review Bogucka, M. (1974)
Review of "Regesta Copernicana". Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. (/isis/citation/CBB000121798/) unapi

Review Volsé, W. (1974)
Review of "Dzordano Bruno". Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. (/isis/citation/CBB000123662/) unapi

Article Szpilczyński, Stanislaw (1974)
Bernard O'Connor [1666-1698] o zdrowotności i higienie w Polsce u schylku XVII wieku oraz jego zapatrywania na strukture ludzkiego organizmu. (Bernard O'Connor on conditions of health and hygiene in Poland at the end of the 17th century and his opinions concerning the life of the organism.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (pp. 305-319). (/isis/citation/CBB000013919/) unapi

Article Lalewicz, Janusz (1974)
Problemy rekonstrukcji historycznej w historii nauki. (Problems of historical reconstruction in the history of science.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (pp. 225-245). (/isis/citation/CBB000013829/) unapi

Article Zygmunt Fedorowicz (1889-1973) (1974). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (pp. 553-560). (/isis/citation/CBB000018196/) unapi

Article Barycz, Henryk (1974)
Studi Aleksandra Birkenmajera nad dziejami nauki Polskiej. (The studies of A. Birkenmajer on the history of science in Poland.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (pp. 525-538). (/isis/citation/CBB000018183/) unapi

Article Siemion, Ignacy Z. (1974)
Jan Filip Carosi (1744-1801?): Szkic biograficzny. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (pp. 495-508). (/isis/citation/CBB000013912/) unapi

Review Krajewski, W. (1974)
Review of "Galileo's intellectual revolution". Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. (/isis/citation/CBB000127294/) unapi

Article Matwiiszin, Jaroslaw (1974)
Idee Kopernika na Ukrainie. (Copernicanism in the Ukraine.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (pp. 657-676). (/isis/citation/CBB000015796/) unapi

Article Dianni, Jadwiga (1974)
Recepcja geometrii analitycznej w Polsce w wiekach XVII-XIX. (Reception of analytic geometry in Poland in the 17th to 19th centuries.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (pp. 677-700). (/isis/citation/CBB000013884/) unapi

Article Dianni, Jadwiga (1974)
Trygonometria w Polskich pracach matematycznych do końca XIX wieku. (Trigonometry in Polish mathematical works to the 19th century.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (pp. 247-269). (/isis/citation/CBB000013841/) unapi

Article Bieganowski, Lech; Mallek, Janusz (1974)
Nowe przyczynki do historii okularów w Polsce w XVI w: Gdańskie okulary Ksiecia Pruskiego Albrechta. (New contributions to the history of glasses in Poland in the 16th century: The Gdańsk glasses of Prince Albrecht of Prussia.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (pp. 291-303). (/isis/citation/CBB000013877/) unapi

Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment