Serial Publication ID: CBA000122216

DVT, Dějiny věd a techniky

Show 92 citations related to DVT, Dějiny věd a techniky


Permalink
data.isiscb.org/isis/authority/CBA000122216
Publications timeline | Click to expand
Updated timeline is loading. Please wait. The server may be processing several jobs...
Related places (List view)

Related Citations

Article Janko, Jan; Těšínská, Emilie (1989)
Reinitzeruv objev kapalných krystalu. (Reinitzer's discovery of liquid crystals). DVT, Dějiny věd a techniky (pp. 65-78). (/isis/citation/CBB000053325/) unapi

Article Beránek, Vladimír (1989)
Nové informace o Mendelově včelařském výzkumu. (New information on Mendel's apiarian research). DVT, Dějiny věd a techniky (pp. 91-100). (/isis/citation/CBB000053393/) unapi

Article Lisická, Eva (1989)
Karol Mergl--neznámy Bratislavský prirodovedec. (Karl Mergl, an unknown naturalist from Bratislava). DVT, Dějiny věd a techniky (pp. 49-55). (/isis/citation/CBB000053196/) unapi

Article Obrhel, Jiří (1989)
Vladimír Ivanovič Vernadskij a Československo. (Vernadskii in Czechoslovakia). DVT, Dějiny věd a techniky (pp. 101-115). (/isis/citation/CBB000053514/) unapi

Article Vágner, Petr (1989)
Výuka chemie na Sovětských univerzitách v letech 1917-1941. (Chemistry instruction at Soviet universities, 1917-1941). DVT, Dějiny věd a techniky (pp. 1-18). (/isis/citation/CBB000053121/) unapi

Article Kašpar, Oldřich (1988)
Rukospisná pozustalost Tadeáše Haenkehu v Real Jardín Botánico v Madridu. (The manuscripts of T. Haenke in the Real Jardín Botánico, Madrid). DVT, Dějiny věd a techniky (pp. 164-165). (/isis/citation/CBB000044481/) unapi

Article Nový, Luboš (1988)
Pojetí matematiky ve francouzské Encyklopedii. (Mathematical concepts in the Encyclopédie). DVT, Dějiny věd a techniky (pp. 193-210). (/isis/citation/CBB000044567/) unapi

Article Štrbáňová, Soňa (1987)
Chemie ve fyziologických koncepcích J.E. Purkyně. (Chemistry in Purkyně's physiological concepts.). DVT, Dějiny věd a techniky (pp. 145-158). (/isis/citation/CBB000054879/) unapi

Article Tomeček, Otto; Gindl, Jozef (1987)
Amalgamácia drahých kovov a amalgamačné pokusy Ignáca Borna. (Precious metal amalgamation and Ignaz Born's amalgamation experiments.). DVT, Dějiny věd a techniky (pp. 65-82). (/isis/citation/CBB000054641/) unapi

Article Ferdinand, Oldřich; Sajner, Josef (1987)
Snahy získat Jana Ev. Purkyně pro Lékařskou Akademii ve Varšavě. (An invitation to Purkyně to the Academy of Medicine in Warsaw.). DVT, Dějiny věd a techniky (pp. 225-228). (/isis/citation/CBB000055097/) unapi

Article Šolle, Zdeněk (1987)
Jan Evanglista Purkyně a Vojta Náprstek. (Purkyně and Vojta Náprstek.). DVT, Dějiny věd a techniky (pp. 159-168). (/isis/citation/CBB000056216/) unapi

Article Janko, Jan (1987)
Purkyňuv okruh a základy ekologického myšlené v Českých zemích. (Purkyně's circle and the foundations of ecological thinking in Bohemia.). DVT, Dějiny věd a techniky (pp. 129-144). (/isis/citation/CBB000054814/) unapi

Article Obermajer, Jaroslav (1987)
Purkyňovy analogie na přikladu trávení. (Purkyně's analogies applied to digestion.). DVT, Dějiny věd a techniky (pp. 221-224). (/isis/citation/CBB000055019/) unapi

Article Mayer, Daniel (1987)
Oliver Heaviside a teoretická elektrotechnika. (Oliver Heaviside and the theory of electrical engineering.). DVT, Dějiny věd a techniky (pp. 12-28). (/isis/citation/CBB000054573/) unapi

Article Černoušek, Michal (1986)
Uvod do historiografie psychiatrie. (Introduction to the historiography of psychiatry.). DVT, Dějiny věd a techniky (pp. 37-48). (/isis/citation/CBB000050032/) unapi

Article Pinkava, Jindřich (1986)
Dílo Viktora Felbera z teoretické fyziky, techniké mechaniky a teorie relativity. (Viktor Felber's work on theoretical physics, mechanics, and the theory of relativity.). DVT, Dějiny věd a techniky (pp. 12-27). (/isis/citation/CBB000051225/) unapi

Article Haubelt, Josef (1986)
Kdo napsal Monachologii? (Who wrote Monachologia?). DVT, Dějiny věd a techniky (pp. 101-105). (/isis/citation/CBB000050062/) unapi

Article Herčko, Ivan (1986)
Vedecké styky a korešpondencia K.A. Zipsera. (Scientific contacts and correspondence of Kristián Andrej Zipser.). DVT, Dějiny věd a techniky (pp. 229-245). (/isis/citation/CBB000050129/) unapi

Article Janko, Jan (1986)
Prazské teorie zivočišného tepla a M.V. Lomonosov. (Theories of biological heat at Prague University and by Lomonosov.). DVT, Dějiny věd a techniky (pp. 198-208). (/isis/citation/CBB000050111/) unapi

Article Janko, Jan (1985)
K Purkynovu členství ve Vídenské Akademii Věd. (On the membership on Purkyně in the Vienna Academy of Sciences.). DVT, Dějiny věd a techniky (pp. 210-220). (/isis/citation/CBB000036391/) unapi

Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment