Geographic Term ID: CBA000117223

Catalonia (Spain)

Show 106 citations related to Catalonia (Spain)
Show 106 citations related to Catalonia (Spain) as a subject or category

Geographic entity type City

Country Code ES


Permalink
data.isiscb.org/isis/authority/CBA000117223
Publications timeline | Click to expand
Updated timeline is loading. Please wait. The server may be processing several jobs...
Related places (List view)

Related Citations

Article Ximo Guillem-Llobat (2023)
Technology and Subaltern Knowledge at the Catalan Olive Oil Museum. Technology and Culture (pp. 909-917). (/isis/citation/CBB139095210/) unapi

Essay Review Arnau Ruiz i Pedrol (2022)
Essay review: La collecció enginyers illustres, de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya (The Illustrated Engineers Collection, of the Association of Industrial Engineers of Catalonia). Quaderns d'Història de l'Enginyeria. (/isis/citation/CBB508767261/) unapi

Book Arnau Ruiz i Pedrol (2022)
La collecció enginyers illustres, de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya. (/isis/citation/CBB914347994/) unapi

Article Ignasi Meda-Calvet (2021)
The Social Construction of the “Non-professional Computer Users”: The “Center for the Popularization of Informatics” in Catalonia, Spain (1980s-1990s). HOST: Journal of History of Science and Technology (pp. 131-152). (/isis/citation/CBB084038068/) unapi

Article Guillermo Lusa Monforte (2020)
Ferran Cuito Canals, Ingeniero Industrial y Político [Ferran Cuito Canals, Industrial Engineer and Politician]. Quaderns d'Història de l'Enginyeria (pp. 91-140). (/isis/citation/CBB752495969/) unapi

Book Gerardo Gómez Muntané; Sánchez Miñana, Jesús; Carles Puig i Pla (2020)
Les Memòries pioneres sobre la telegrafia elèctrica de l'acadèmic Dr. Francesc Salvà i Campillo (1795-1804) [The pioneering Memoirs on electric telegraphy of the academic Dr. Francesc Salvà i Campillo (1795-1804)]. (/isis/citation/CBB502000146/) unapi

Book Verrié, Pau; Lusa Monforte, Guillermo, (2020)
Ferran Cuito i Canals, enginyer industrial, polític, economista i editor. (/isis/citation/CBB950683041/) unapi

Article Antoni Maria Claret Roca Rosell; Maria Rosa Massa Esteve (2020)
L’Acadèmia Militar de Matemàtiques de Barcelona. L’Informe de 1730 de Jorge Próspero de Verboom [The Military Academy of Mathematics of Barcelona. The Report of 1730 by Jorge Próspero De Verboom]. Quaderns d'Història de l'Enginyeria (pp. 159-208). (/isis/citation/CBB724490937/) unapi

Article Jaume Valentines-Álvarez; Jaume Sastre-Juan (2019)
The Failed Technology Museum of Catalonia. Nuncius: Annali di Storia della Scienza (pp. 128-154). (/isis/citation/CBB214154191/) unapi

Article Larrayoz, Fernando Serrano (2019)
Consejos médicos en lenguas vernáculas para las élites hispanas durante la Baja Edad Media y el Renacimiento. Llull: Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas (pp. 43-68). (/isis/citation/CBB171858592/) unapi

Article Sánchez Miñana, Jesús; Sánchez Ruiz, Carlos (2019)
Adjudicatarios directos y proponentes ignorados: un repaso a la contratación y vicisitudes del funcionamiento de los primeros cables telegráficos submarinos en España. Llull: Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas (pp. 187-217). (/isis/citation/CBB969031397/) unapi

Article Jaume Valentines–Álvarez (2018)
Seeing Like a Factory: Technocratic Nationalism in Catalonia, 1930–1939. History and Technology (pp. 235-258). (/isis/citation/CBB150630139/) unapi

Article Lucía Sánchez Figueroa (2018)
Reunión TICCIH en Cornellà: El patrimonio del agua (TICCIH meeting in Cornellà: The heritage of water). Quaderns d'Història de l'Enginyeria (pp. 317-320). (/isis/citation/CBB723601519/) unapi

Book Jacques Pennier; Maria Carme Montaner (2017)
Recueil des plans du Roussillon, de Catalogne, des chasteaux, villages, eglises, chapelles & maisons qui peuvent servir de postes en temps de guerre: et de quelques endroits de France et d'Espagne. (/isis/citation/CBB300445319/) unapi

Book Eduard Fontserè; Rafael Patxot i Juber; Manuel Castellet (2017)
1939: Els núvols confiscats: Relat d'Eduard Fontserè sobre els últims dies del Servei Meteorològic de Catalunya [1939: The confiscated clouds: Eduard Fontserè's account of the last days of the Meteorological Service of Catalonia]. (/isis/citation/CBB131406288/) unapi

Book Comitè Científic de les X Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya (2017)
El Patrimoni de la Indústria Alimentària. Passat, Present i Futur [The Heritage of the Food Industry. Past, Present and Future]. (/isis/citation/CBB544420026/) unapi

Article Josep Barceló Prats; Josep M. Comelles Esteban (2016)
La economía política de los hospitales locales en la Cataluña moderna. Asclepio: Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina (p. 127). (/isis/citation/CBB387416761/) unapi

Article David Jorge; Mark Derby (2016)
Moisès Broggi I Vallès (1908–2012): Military Surgeon and Catalan Humanitarian. Journal of Medical Biography (pp. 23-29). (/isis/citation/CBB714674407/) unapi

Chapter Santos Casado de Otaola (2016)
Parecidas diferencias. El cultivo de la historia natural en Cataluña y España en el periodo de entresiglos. In: Pere Alsius i Torrent (1839-1915): un farmacèutic entre la Renaixença literària i la científica (pp. 185-199). (/isis/citation/CBB102488552/) unapi

Book Joaquim M. Puigvert i Solà; Carles Puncernau (2016)
Pere Alsius i Torrent (1839-1915): un farmacèutic entre la Renaixença literària i la científica. (/isis/citation/CBB412266621/) unapi

Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment