Geographic Term ID: CBA000114537

Poland

Show 259 citations related to Poland
Show 259 citations related to Poland as a subject or category

Country Code PL

Geographic entity type Country


Permalink
data.isiscb.org/isis/authority/CBA000114537
Publications timeline | Click to expand
Updated timeline is loading. Please wait. The server may be processing several jobs...
Related places (List view)

Related Citations

Article Karolina Karpińska (2022)
“Denominate numbers” in mathematics school textbooks by Stefan Banach. Historia Mathematica (pp. 164-196). (/isis/citation/CBB373520195/) unapi

Article Edyta Dembińska; Krzysztof Rutkowski (2021)
The Beginnings of Psychoanalysis in Poland Before the First World War. Psychoanalysis and History (pp. 325-350). (/isis/citation/CBB000416426/) unapi

Book Patrice M. Dabrowski (2021)
The Carpathians: Discovering the Highlands of Poland and Ukraine. (/isis/citation/CBB941389150/) unapi

Article Kateřina Lišková (2021)
History of Medicine in Eastern Europe: Sexual Medicine and Women’s Reproductive Health in Czechoslovakia, Poland, and Hungary. European Journal for the History of Medicine and Health (pp. 181-194). (/isis/citation/CBB983224356/) unapi

Article Jan Surman (2021)
Productive marginalities: The history of science in/about Poland since 1989. Centaurus: International Magazine of the History of Mathematics, Science, and Technology (pp. 569-584). (/isis/citation/CBB407601366/) unapi

Article Michał Pawleta (2021)
Reconstructing the Past, Renegotiating Authority: Reconstructed Archaeological Sites in Present-Day Poland. Berichte zur Wissenschaftsgeschichte (pp. 433-460). (/isis/citation/CBB861211802/) unapi

Article Agata Ignaciuk (2021)
In Sickness and in Health: Expert Discussions on Abortion Indications, Risks, and Patient-Doctor Relationships in Postwar Poland. Bulletin of the History of Medicine (pp. 83-112). (/isis/citation/CBB543154930/) unapi

Article Mitchell G. Ash (2021)
History of science in Central and Eastern Europe: Studies from Poland, Hungary, and Croatia. Centaurus: International Magazine of the History of Mathematics, Science, and Technology (pp. 546-552). (/isis/citation/CBB898861277/) unapi

Article Kathryn M. Olesko (2020)
The Indaganda Survey of the Prussian Frontier: The Built World, Logistical Power, and Bureaucratic Knowledge in the Polish Partitions, 1772–1806. Journal for the History of Knowledge (p. 16). (/isis/citation/CBB113460639/) unapi

Article Agata Ignaciuk (2020)
No Man’s Land? Gendering Contraception in Family Planning Advice Literature in State-Socialist Poland (1950s–1980s). Social History of Medicine (pp. 1327-1349). (/isis/citation/CBB998240820/) unapi

Article Adam Morawiec (2020)
Itinerarium Wittichi Ex Calendarium Sculteti: New Biographical Evidence on the Breslau Mathematician Paul Wittich (ca. 1546–Ca. 1587). Centaurus: International Magazine of the History of Mathematics, Science, and Technology (pp. 465-478). (/isis/citation/CBB663954740/) unapi

Article Agata Strządała (2020)
The New Biology as an Example of Newspeak: The Case of Polish Zoology, 1948–1956. Journal of the History of Biology (pp. 141-157). (/isis/citation/CBB303228186/) unapi

Article Izabela Krzeptowska-Moszkowicz (2020)
Zainteresowanie ochroną przyrody i historią botaniki w Polsce oraz pasja popularyzacji wiedzy przyrodniczej w twórczości Seweryna Józefa Krzemieniewskiego (1871–1945). Studia Historiae Scientiarum (pp. 53-74). (/isis/citation/CBB492689999/) unapi

Article Rafał Zaczkowski (2020)
Tadeusz Konrad Przypkowski (1905–1977) – gnomonik z Jędrzejowa. Studia Historiae Scientiarum (pp. 75-130). (/isis/citation/CBB086169612/) unapi

Article Tomasz Pudłocki (2020)
Polsko-amerykańskie ślady współpracy. Korespondencja Eileen i Floriana Znanieckich w zbiorach archiwalnych Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, część 1. Studia Historiae Scientiarum (pp. 443-488). (/isis/citation/CBB715565233/) unapi

Article Danuta Ciesielska (2020)
Stypendyści Akademii Umiejętności w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze w latach 1891–1914. Matematyka. Studia Historiae Scientiarum (pp. 375-422). (/isis/citation/CBB861043209/) unapi

Article Sylwia Kuźma-Markowska; Agata Ignaciuk (2020)
Family Planning Advice in State-Socialist Poland, 1950s–80s: Local and Transnational Exchanges. Medical History (pp. 240-266). (/isis/citation/CBB387865967/) unapi

Chapter Joanna Sondel-Cedarmas (2020)
L'attività socio-politica dei docenti dell'Università Jagellonica durante la Prima guerra mondiale. In: Università E Grande Guerra In Europa. Medicina Scienze E Diritto (pp. 75-89). (/isis/citation/CBB436628631/) unapi

Article Juozas Banionis (2020)
Samuel Dickstein i jego publikacja o rozprawie magisterskiej Ignacego Domeyki na Uniwersytecie Wileńskim. Studia Historiae Scientiarum (pp. 35-52). (/isis/citation/CBB181492271/) unapi

Article Mirosław Sikora (2020)
THE ONLY GLOBALLY SUCCESSFUL “COMPANY” IN COMMUNIST POLAND?: Scientific-technical intelligence and its role in technology transfer, 1971-1989. Icon: Journal of the International Committee for the History of Technology (pp. 12-38). (/isis/citation/CBB710368207/) unapi

Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment