Geographic Term ID: CBA000114294

Slovenia

Show 17 citations related to Slovenia
Show 17 citations related to Slovenia as a subject or category

Country Code SI

Geographic entity type Country


Permalink
data.isiscb.org/isis/authority/CBA000114294
Publications timeline | Click to expand
Updated timeline is loading. Please wait. The server may be processing several jobs...
Related places (List view)

Related Citations

Article Dejan Pajić; Mikloš Biro (2023)
Psychological research and practice in former Yugoslavia and its successors. Journal of the History of the Behavioral Sciences (pp. 52-61). (/isis/citation/CBB445600938/) unapi

Book Urška Bratož (2021)
L’esangue invasore venuto da oriente. Il colera nell’Istria nordoccidentale (1830-1890). (/isis/citation/CBB261813770/) unapi

Book Primož Gašperič; Renata Šolar; Matija Zorn (2020)
Kartografski zakladi slovenskega ozemlja / Cartographic Treasures Of Slovenian Territory. (/isis/citation/CBB593817982/) unapi

Book Stanislav Južnič (2017)
Zgodovina Raziskovanja Vakuuma in Vakuumskih Tehnik 3. del. (/isis/citation/CBB912332327/) unapi

Article Ivan Kordiš (2016)
Peter Kozler and His Map of the Slovenian Land and Its Provinces (1849–1871). Imago Mundi: A Review of Early Cartography (pp. 212-231). (/isis/citation/CBB709379231/) unapi

Article Zajc, Jožica; Erjavec, Karmen (2014)
“Othering” Agricultural Biotechnology: Slovenian Media Representation of Agricultural Biotechnology. Public Understanding of Science (pp. 678-687). (/isis/citation/CBB001420111/) unapi

Article Vodopivec, Nina (2012)
On the Road to Modernity: Textile Workers and Post-socialist Transformations in Slovenia. History (pp. 609-629). (/isis/citation/CBB001550402/) unapi

Chapter Južnič, Stanislav (2011)
Slovene Scientist in Graz. In: Graz und Slowenen -- Gradec in Slvenci (p. 267). (/isis/citation/CBB001230452/) unapi

Book Juznic, Stanislav (2009)
Napredek matematicnih ved na ozemlju poseljenem s Slovenci: (v mednarodnem letu astronomije, ob tristoletnici prvega ljubljanskega profesorja matematike, ob dvestoletnici Ilirskih provinc). (/isis/citation/CBB000960309/) unapi

Article Južnič, Stanislav (2009)
Ljubljanski rektor astronom in pesnik Frischlin. Stati inu obstati: revija za vprašanja protestantizma (p. 250). (/isis/citation/CBB001260501/) unapi

Article Ahačič, Kozma (2008)
The Treatment of “Nomen” in the First Slovenian Grammar (Bohorič 1584). Historiographia Linguistica: International Journal for the History of the Language Sciences (pp. 275-304). (/isis/citation/CBB001211633/) unapi

Article Južnic, Stanislav (2008)
Euler and the Jesuïts in Russia. Quaderns d'Història de l'Enginyeria (p. 219). (/isis/citation/CBB000933323/) unapi

Article Južnič, Stanislav (2008)
Rektor Nikodem Frischlin v Ljubljani od 1582 do 1584. Šolska kronika: zbornik za zgodovino solstva in vzgoje : glasilo Slovenskega solskega muzeja (p. 28). (/isis/citation/CBB001023827/) unapi

Book Južnič, Stanislav (2006)
Gabriel Gruber: Od ljubljanskega prekopa do jezuitskega generala. (/isis/citation/CBB000700885/) unapi

Book Južnič, Stanislav (2004)
Zgodovina raziskovanja vakuuma in vakuumskih tehnik. (/isis/citation/CBB000600003/) unapi

Article Južnič, Stanislav (2002)
Treatises about the Subterranean World in Ljubljana between 1678 and 1773. Acta Carsologica (p. 209). (/isis/citation/CBB001023817/) unapi

Book Shaw, Trevor R. (2000)
Foreign Travellers in the Slovene Karst: 1537--1900. (/isis/citation/CBB000430114/) unapi

Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment