Geographic Term ID: CBA000114294

Slovenia

Show 16 citations related to Slovenia
Show 16 citations related to Slovenia as a subject or category

Country Code SI

Geographic entity type Country


Permalink
data.isiscb.org/isis/authority/CBA000114294
Publications timeline | Click to expand
Updated timeline is loading. Please wait. The server may be processing several jobs...
Related places (List view)

Related Citations

Book Urška Bratož (2021)
L’esangue invasore venuto da oriente. Il colera nell’Istria nordoccidentale (1830-1890). (/isis/citation/CBB261813770/) unapi

Book Primož Gašperič; Renata Šolar; Matija Zorn (2020)
Kartografski zakladi slovenskega ozemlja / Cartographic Treasures Of Slovenian Territory. (/isis/citation/CBB593817982/) unapi

Book Stanislav Južnič (2017)
Zgodovina Raziskovanja Vakuuma in Vakuumskih Tehnik 3. del. (/isis/citation/CBB912332327/) unapi

Article Ivan Kordiš (2016)
Peter Kozler and His Map of the Slovenian Land and Its Provinces (1849–1871). Imago Mundi: A Review of Early Cartography (pp. 212-231). (/isis/citation/CBB709379231/) unapi

Article Zajc, Jožica; Erjavec, Karmen (2014)
“Othering” Agricultural Biotechnology: Slovenian Media Representation of Agricultural Biotechnology. Public Understanding of Science (pp. 678-687). (/isis/citation/CBB001420111/) unapi

Article Vodopivec, Nina (2012)
On the Road to Modernity: Textile Workers and Post-socialist Transformations in Slovenia. History (pp. 609-629). (/isis/citation/CBB001550402/) unapi

Chapter Južnič, Stanislav (2011)
Slovene Scientist in Graz. In: Graz und Slowenen -- Gradec in Slvenci (p. 267). (/isis/citation/CBB001230452/) unapi

Book Juznic, Stanislav (2009)
Napredek matematicnih ved na ozemlju poseljenem s Slovenci: (v mednarodnem letu astronomije, ob tristoletnici prvega ljubljanskega profesorja matematike, ob dvestoletnici Ilirskih provinc). (/isis/citation/CBB000960309/) unapi

Article Južnič, Stanislav (2009)
Ljubljanski rektor astronom in pesnik Frischlin. Stati inu obstati: revija za vprašanja protestantizma (p. 250). (/isis/citation/CBB001260501/) unapi

Article Ahačič, Kozma (2008)
The Treatment of “Nomen” in the First Slovenian Grammar (Bohorič 1584). Historiographia Linguistica: International Journal for the History of the Language Sciences (pp. 275-304). (/isis/citation/CBB001211633/) unapi

Article Južnic, Stanislav (2008)
Euler and the Jesuïts in Russia. Quaderns d'Història de l'Enginyeria (p. 219). (/isis/citation/CBB000933323/) unapi

Article Južnič, Stanislav (2008)
Rektor Nikodem Frischlin v Ljubljani od 1582 do 1584. Šolska kronika: zbornik za zgodovino solstva in vzgoje : glasilo Slovenskega solskega muzeja (p. 28). (/isis/citation/CBB001023827/) unapi

Book Južnič, Stanislav (2006)
Gabriel Gruber: Od ljubljanskega prekopa do jezuitskega generala. (/isis/citation/CBB000700885/) unapi

Book Južnič, Stanislav (2004)
Zgodovina raziskovanja vakuuma in vakuumskih tehnik. (/isis/citation/CBB000600003/) unapi

Article Južnič, Stanislav (2002)
Treatises about the Subterranean World in Ljubljana between 1678 and 1773. Acta Carsologica (p. 209). (/isis/citation/CBB001023817/) unapi

Book Shaw, Trevor R. (2000)
Foreign Travellers in the Slovene Karst: 1537--1900. (/isis/citation/CBB000430114/) unapi

Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment