Geographic Term ID: CBA000114126

Taiwan

Show 124 citations related to Taiwan
Show 124 citations related to Taiwan as a subject or category

Country Code TW

Geographic entity type Country


Permalink
data.isiscb.org/isis/authority/CBA000114126
Publications timeline | Click to expand
Updated timeline is loading. Please wait. The server may be processing several jobs...
Related places (List view)

Related Citations

Article Lin, Chung-hsi (2001)
Chengmo de jishin Jiana pingyuan shang de pingzhuangche. Keji yiliao yu shihui (Taiwanese Journal for the Study of Science, Technology and Medicine) (p. 1). (/isis/citation/CBB000203120/) unapi

Article Chu, Pingyi (1999)
Zhanwang Taiwan de keji yu liliaoshi yenjiu: Yige Taiwan dangdai zhishi sheqiun de fenxi. Taiwanshi yenjiu (Taiwan Historical Research) (pp. 157-174). (/isis/citation/CBB000203105/) unapi

Article Yang, Tsui-hua (1999)
Wang Shih-chieh yu Zhongmei kexue xueshi jiaoliu: yuanzhu huo hozuo, 1963-1978. Oumei Yenjiu (Euro-American Studies) (pp. 41-103). (/isis/citation/CBB000203138/) unapi

Article Aravanitis, Rigas; Villavicencio, Daniel (1998)
Introduction: Comparative Perspectives on Technological Learning. Science Technology and Society (p. 1). (/isis/citation/CBB000340246/) unapi

Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment