Author ID: CBA000113529

Zuidervaart, Huibert Jan

Show 34 citations related to Zuidervaart, Huibert Jan
Show 34 citations related to Zuidervaart, Huibert Jan as an author


Permalink
data.isiscb.org/isis/authority/CBA000113529
Publications timeline | Click to expand
Updated timeline is loading. Please wait. The server may be processing several jobs...
Related places (List view)

Related Citations

Book Huib Zuidervaart; Oscar Matsuura (2022)
Astronomer, Cartographer and Naturalist of the New World: The Life and Scholarly Achievements of Georg Marggrafe (1610-1643) in Colonial Dutch Brazil. Volume 1: Life, Work and Legacy.. (/isis/citation/CBB398913776/) unapi

Book Andreas Weber; Fokko Jan Dijksterhuis; Huib J. Zuidervaart (2019)
Locations of Knowledge in Dutch Contexts. (/isis/citation/CBB082873915/) unapi

Review Huib J. Zuidervaart (2019)
Review of "The Optics of Giambattista Della Porta". Journal for the History of Astronomy. (/isis/citation/CBB560560885/) unapi

Article Eric Jorink; Huib Zuidervaart (2018)
Inleiding: Johannes Hudde (1628–1704), ‘groot ende onvergelykelyk wiskunstenaar’. Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitgeschiedenis (pp. 1-14). (/isis/citation/CBB738686773/) unapi

Article Theo de Jong; Huib Zuidervaart (2018)
‘Philosophus et Mathematicus Incomparabilis’: Johannes Hudde (1628–1704), de Verlichte burgemeester van Amsterdam. Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitgeschiedenis (pp. 26-54). (/isis/citation/CBB566304530/) unapi

Article Hans Hooijmaijers; Huib Zuidervaart (2015)
Het oudst bewaarde planetarium van Nederland: de Sphaera Movens, bijgenaamd Leidsche Sphaera. Geschiedenis en restauraties door de eeuwen heen. Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitgeschiedenis. (/isis/citation/CBB714562174/) unapi

Chapter Matsuura, Oscar T.; Zuidervaart, Huib J. (2014)
America's Earliest (European-Style) Astronomical Observatory, Founded and Used by Georg Marggrafe in Dutch Colonial Brazil, 1638--1643. In: Scientific Instruments in the History of Science: Studies in Transfer, Use and Preservation (p. 33). (/isis/citation/CBB001420883/) unapi

Book Zuidervaart, H. J.; Gent, Robert H. van (2013)
Between Rhetoric and Reality: Instrumental Practices at the Astronomical Observatory of the Amsterdam Society “Felix Meritis”, 1786--1889. (/isis/citation/CBB001451382/) unapi

Book P.J.K. Louwman; Huib J. Zuidervaart (2013)
A Certain Instrument for Seeing Far: Four Centuries of Styling the Telescope. (/isis/citation/CBB844409251/) unapi

Article Zuidervaart, Huib (2013)
Dirk Schoute (1873--1963), chirurg, gedreven organisator, medisch-historisch onderzoeker en ontvanger van Gewina's eerste erepenning. Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitgeschiedenis (pp. 241-245). (/isis/citation/CBB001321093/) unapi

Article Zuidervaart, Huib (2011)
Frederik Kaiser (1808--1872), een gekweld man met een missie. Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitgeschiedenis (pp. 62-84). (/isis/citation/CBB001251326/) unapi

Article Zuidervaart, Huib (2011)
De opmerkelijke geschiedenis van de Haagse instrumentmakersfirma “Eastland & Regenboog” (c.1768--1839), of hoe het beruchte Engelse patent voor de achromatische telescoop in Nederland werd ontdoken. Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitgeschiedenis (pp. 171-180). (/isis/citation/CBB001251332/) unapi

Chapter Zuidervaart, Huib J. (2010)
Science for the Public: The Translation of Popular Texts on Experimental Philosophy into the Dutch Language in Mid-Eighteenth Century. In: Cultural Transfer through Translation: The Circulation of Enlightened Thought in Europe by Means of Translation (p. 231). (/isis/citation/CBB001021844/) unapi

Book Alberts, G.; Zuidervaart, H. J. (2009)
De KNAW en de Nederlandse wetenschap tussen 1930 en 1960. (/isis/citation/CBB001021805/) unapi

Article Zuidervaart, Huib J. (2009)
Het in 1658 opgerichte Theatrum Anatomicum te Middelburg. Een medisch-wetenschappelijk & cultureel convergentiepunt in een vroege stedelijke context. Archief: Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (pp. 73-140). (/isis/citation/CBB001021842/) unapi

Book Zuidervaart, Huib (2008)
Embassies of the King of Siam Sent to His Excellency Prince Maurits, Arrived in The Hague on 10 September 1608. (/isis/citation/CBB001021841/) unapi

Article Zuidervaart, Huib J. (2007)
“A Plague to the Learned World”: Pieter Gabry, F. R. S. (1715--1770) and His Use of Natural Philosophy to Gain Prestige and Social Status. History of Science (p. 287). (/isis/citation/CBB000773215/) unapi

Article Zuidervaart, Huib J. (2007)
“Een schat van alderleij natuurelijke vreemdigheden”: Over de relatie tussen academisch erfgoed en wetenschapsgeschiedenis. Gewina (p. 107). (/isis/citation/CBB000774565/) unapi

Book Zuidervaart, Huib J. (2007)
Telescopes from Leiden Observatory and Other Collections, 1656--1859: A Descriptive Catalogue. (/isis/citation/CBB001021804/) unapi

Article Zuidervaart, Huib J. (2007)
“Uit vaderlandsliefde”: Pierre Borels De Vero Telescopii Inventore (1656) en het negentiende-eeuwse streven naar een gedenkteken voor de “Ware uitvinder van de verrekijker”. Inleiding op de Nederlandse vertaling van Leo Nellissen. Archief: Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (pp. 5-58). (/isis/citation/CBB001021846/) unapi

Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment