Author ID: CBA000105533

Vermij, Rienk H.

Show 87 citations related to Vermij, Rienk H.
Show 87 citations related to Vermij, Rienk H. as an author

Birth Date 1957/8/14


Permalink
data.isiscb.org/isis/authority/CBA000105533
Publications timeline | Click to expand
Updated timeline is loading. Please wait. The server may be processing several jobs...
Related places (List view)

Related Citations

Article Vermij, Rienk (1998)
Waarom werd Philips Lansbergen Copernicaan?. Scientiarum Historia (pp. 39-64). (/isis/citation/CBB000079023/) unapi

Article Signalementen: Recente bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse wetenschap: 1996 (1998). Gewina (pp. 40-47). (/isis/citation/CBB000079204/) unapi

Article Vermij, Rienk (1998)
Subterranean fire: Changing theories of the Earth during the Renaissance. Early Science and Medicine: A Journal for the Study of Science, Technology and Medicine in the Pre-modern Period (pp. 323-347). (/isis/citation/CBB000081278/) unapi

Review Vermij, Rienk H. (1997)
Review of "Penetralia motus: La fondazione relativistica della meccanica in Christiaan Huygens, con l'edizione del Codex Hugeniorum 7A". Gewina. (/isis/citation/CBB000144140/) unapi

Book Vermij, Rienk H. (1997)
Gerhard Mercator und seine Welt. (/isis/citation/CBB000073421/) unapi

Book Theunissen, Bert; Hakfoort, Caspar (1997)
Newtons God en Mendels bastaarden: Nieuwe visies op de “helden van de wetenschap”. (/isis/citation/CBB000152205/) unapi

Chapter Vermij, Rienk (1996)
Matter and motion: Toland and Spinoza. In: Disguised and overt Spinozism around 1700 (p. 275). (/isis/citation/CBB000074734/) unapi

Chapter Vermij, Rienk (1996)
Mathematics at Leiden: Stevin, Snellius, Scaliger. In: Der “mathematicus”: Zur Entwicklung und Bedeutung einer neuen Berufsgruppe in der Zeit Gerhard Mercators (p. 75). (/isis/citation/CBB000078336/) unapi

Article Vermij, Rienk (1996)
Op zoek naar natuurwetenschap: Een kritiek op het idee van experimentele en wiskundige tradities in de vroeg-moderne tijd. (Searching for science: A critique of experimental and mathematical traditions in the early modern period). Gewina (pp. 1-17). (/isis/citation/CBB000069510/) unapi

Article Vermij, Rienk (1995)
Bijdrage tot de bio-bibliografie van Johannes Hudde. Gewina (pp. 25-35). (/isis/citation/CBB000053029/) unapi

Article Vermij, Rienk; Atzema, Eisso (1995)
Specilla circularia: An unknown work by Johannes Hudde. Studia Leibnitiana (pp. 104-121). (/isis/citation/CBB000071417/) unapi

Book Hans Heinrich Blotevogel; R. H. Vermij (1995)
Gerhard Mercator und die geistigen Strömungen des 16. und 17. Jahrhunderts. (/isis/citation/CBB377370088/) unapi

Article Vermij, Rienk (1994)
De conservatieve kosmos van de achttiende eeuw. (The conservative cosmos of the 18th century). Gewina (pp. 83-95). (/isis/citation/CBB000064913/) unapi

Review Vermij, Rienk H. (1994)
Review of "Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in het eerste tijdperk van de Tachtigjarige Oorlog, 1573-1604". Gewina. (/isis/citation/CBB000136158/) unapi

Book Gérard Mercator cosmographe: Le temps et l'espace (1994). (/isis/citation/CBB000066434/) unapi

Book Mercator und Wandlungen der Wissenschaften im 16. und 17. Jahrhundert. Referate des 1. Mercator-Symposiums, Duisburg, 8.-9. März 1992 (1993). (/isis/citation/CBB000054630/) unapi

Article Vermij, R.H. (1993)
Het copernicanisme in de Republiek: Een verkenning. Tijdschrift voor Geschiedenis (pp. 349-367). (/isis/citation/CBB000063625/) unapi

Article Vermij, R.H.; Palm, L.C. (1992)
John Chamberlayne als vertaler van Antoni van Leeuwenhoek. Gewina (pp. 234-242). (/isis/citation/CBB000056535/) unapi

Article Vermij, Rienk H.; Maanen, Jan A. van (1992)
An unpublished autograph by Christian Huygens: His letter to David Gregory of 19 January 1694. Annals of Science: The History of Science and Technology (pp. 507-523). (/isis/citation/CBB000058727/) unapi

Thesis Vermij, Rienk H. (9-9-1991)
Secularisering en natuurwetenschap in de zeventiende en achttiende eeuw: Bernard Nieuwentijt. (/isis/citation/CBB155878646/) unapi

Comments

Be the first to comment!

{{ comment.created_by.username }} on {{ comment.created_on | date:'medium' }}

Log in or register to comment